Britt Lundh (mitten) äger Crugska gården, en ågård på södra sidan om Arbogaån. Med på bilden är även Ingegerd och Bertil Stoltz. I bakgrunden anas tornet på Heliga Trefaldighetskyr...

Share to