Skolhockey Bakre raden, från vänster: Nils Pettersson, Stig Åberg, Anders Fransson, Peder Karlsson, Thomas Åhl, Nils-Erik Larsson och okänd Främre raden, från vänster: Pär-Erik M...

Share to