Elever från ett par årskurser är samlade för att lyssna på musik. De sitter vid bänkar i ett klassrum. Flickan längst till vänster är Agneta Östman (gift Karlsson), bredvid henne,...

Share to