Det är studentdag! Utanför Heliga Trefaldighetskyrkan spelar ungdomsblåsorkestern. Längst till vänster står Birgitta Andersson, Annie Jakobsson och Thomas Franzén (med kameran).

Share to