Ungdomsorkestern repeterar. Dirigent Karl-Axel Göransson med Per Candell och Anna-Karin Eriksson.

Share to