Vy mot Kapellbron och Heliga Trefaldighetskyrkan. Lågt vatten i Arbogaån. Kvällssol på sommaren. Bilden är tagen från en brandgata från Storgatan (södra sidan om ån).

Share to