Joseph Noll, Eitel Noll, Harald Larsson ("Hajan"), Sven Rydbeck (arbetar på Sparbanken) och Erik Göransson Bakom Arbogaån ses kvarteret Garvaregården

Share to