Jonas Carlsson, Stadsfullmäktiges ordförande, kröner Lucian Britt-Marie Gustavsson. Till vänster, om Lucia, ses Iréne Johansson och Margareta Norman. Till höger om Lucia, står Hjö...

Share to