Arboga Mekaniska Verkstad 1895. Området sett från södra sidan av Arbogaån. I bildens nederkant står skrivet " 106. Arboga. A-B Arboga Mekaniska Verkstad. 1895." 25 september 1856...

Share to