Statsutskottet besöker Arboga. Politikerna har möte i fullmäktigesalen på Rådhuset. Utskottets ordförande, Gösta Bohman tackar stadsfullmäktiges ordförande, Jonas Carlsson.

Share to