Fika rast för arbetslaget vid Museijärnvägen Östra Södermanlands Järnväg, ÖSlJ.

Order this image

Share to