• Brev 1914-08-12 från Ester Bauer till Carin Cervin-Ellqvist, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, ett tomt pappersark samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert baksida med två poststämplar: STOCKHOLM TUR 1 13. 8. 14]
[Kuvert framsida med rött frimärke: 10 samt poststämpel: GRÄNNA]
Fru Karin Cervin-Ellqvist
Hälsingegatan 19
Stockholm.
.
[Sida 1]
Björkudden 12.8 1914
Kära Karin!
Tack för ditt brev. Du låter så
allvarlig. Men så allvarlig är väl
ändå inte situation? Åtminstone
vis a vis kriget. Något krig blir
det väl inte hos oss?
Du känner [understruket: inte] John - han
har nu ofta förklarat att han
[understruket: inte] skriver något tästamänte.
Orsaken säjer han inte, men
den kan jag ju själf ana mej
till. Jag kommer naturligtvis
att försöka ordna min framtid
.
[Sida 2]
[överskrivet: u] Under dessa förhållanden ämnar
jag icke stanna hos honom.
Gå på nåd går ju inte, det
förbjuder min stolthet mej.
Får jag inte en hustrus rättig-
heter, vill jag inte vara hans
hustru. Jag har ännu
inte beslutat vad jag ska
göra. Jag får väl skaffa
mej någon plats så småningom.
Har du något råd att ge
mej så skriv genast.
John så härom da’n ”Varför
ska jag vara tvungen att
försörja dej hela livet, bara
[överstruket: d--] för att jag varit nog dum
att en gång för länge se’n
[inskrivet: a] gifta mej med dej”.
.
[Sida 3]
Du ser att det är hopplöst.
Ja, man får prövningar här i 
livet. Jag tänker så ofta på
att mor måtte haft det svårt.
Vad hon måtte ha fått tåla
alla slags förödmjukelser för
barnens skull. Gud ske
lov att vi inga barn har.
Att John andra rättsbegrepp
har än vi beror kanske på
att han är till hälften tysk.
Tror du?
Jag talade en gång om för
honom att det var en ung
man som varit förlovad i 2 år
och under tiden kommit under
fund med att flickan inte
var som han trott, men han 
.
[Sida 4]
ansåg sin heder fodra att han
gifte sej med henne då han
uppehållit henne i 2 år.
”Hade inte hon uppehållit
honom också”. Sa John.
[understruket: Det] är alltså hans tankar
och mening. -
Lilla Karin skriv snart.
Hälsa mor så mycket.
Bränn detta brevet, jag vill
inte att Carl ska läsa det.
Många, många hälsningar!
Ester-Lisa.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1914-08-12 från Ester Bauer till Carin Cervin-Ellqvist, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, ett tomt pappersark samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert baksida med två poststämplar: STOCKHOLM TUR 1 13. 8. 14]
[Kuvert framsida med rött frimärke: 10 samt poststämpel: GRÄNNA]
Fru Karin Cervin-Ellqvist
Hälsingegatan 19
Stockholm.
.
[Sida 1]
Björkudden 12.8 1914
Kära Karin!
Tack för ditt brev. Du låter så
allvarlig. Men så allvarlig är väl
ändå inte situation? Åtminstone
vis a vis kriget. Något krig blir
det väl inte hos oss?
Du känner [understruket: inte] John - han
har nu ofta förklarat att han
[understruket: inte] skriver något tästamänte.
Orsaken säjer han inte, men
den kan jag ju själf ana mej
till. Jag kommer naturligtvis
att försöka ordna min framtid
.
[Sida 2]
[överskrivet: u] Under dessa förhållanden ämnar
jag icke stanna hos honom.
Gå på nåd går ju inte, det
förbjuder min stolthet mej.
Får jag inte en hustrus rättig-
heter, vill jag inte vara hans
hustru. Jag har ännu
inte beslutat vad jag ska
göra. Jag får väl skaffa
mej någon plats så småningom.
Har du något råd att ge
mej så skriv genast.
John så härom da’n ”Varför
ska jag vara tvungen att
försörja dej hela livet, bara
[överstruket: d--] för att jag varit nog dum
att en gång för länge se’n
[inskrivet: a] gifta mej med dej”.
.
[Sida 3]
Du ser att det är hopplöst.
Ja, man får prövningar här i 
livet. Jag tänker så ofta på
att mor måtte haft det svårt.
Vad hon måtte ha fått tåla
alla slags förödmjukelser för
barnens skull. Gud ske
lov att vi inga barn har.
Att John andra rättsbegrepp
har än vi beror kanske på
att han är till hälften tysk.
Tror du?
Jag talade en gång om för
honom att det var en ung
man som varit förlovad i 2 år
och under tiden kommit under
fund med att flickan inte
var som han trott, men han 
.
[Sida 4]
ansåg sin heder fodra att han
gifte sej med henne då han
uppehållit henne i 2 år.
”Hade inte hon uppehållit
honom också”. Sa John.
[understruket: Det] är alltså hans tankar
och mening. -
Lilla Karin skriv snart.
Hälsa mor så mycket.
Bränn detta brevet, jag vill
inte att Carl ska läsa det.
Många, många hälsningar!
Ester-Lisa.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1914-08-12 från Ester Bauer till Carin Cervin-Ellqvist, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, ett tomt pappersark samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert baksida med två poststämplar: STOCKHOLM TUR 1 13. 8. 14]
[Kuvert framsida med rött frimärke: 10 samt poststämpel: GRÄNNA]
Fru Karin Cervin-Ellqvist
Hälsingegatan 19
Stockholm.
.
[Sida 1]
Björkudden 12.8 1914
Kära Karin!
Tack för ditt brev. Du låter så
allvarlig. Men så allvarlig är väl
ändå inte situation? Åtminstone
vis a vis kriget. Något krig blir
det väl inte hos oss?
Du känner [understruket: inte] John - han
har nu ofta förklarat att han
[understruket: inte] skriver något tästamänte.
Orsaken säjer han inte, men
den kan jag ju själf ana mej
till. Jag kommer naturligtvis
att försöka ordna min framtid
.
[Sida 2]
[överskrivet: u] Under dessa förhållanden ämnar
jag icke stanna hos honom.
Gå på nåd går ju inte, det
förbjuder min stolthet mej.
Får jag inte en hustrus rättig-
heter, vill jag inte vara hans
hustru. Jag har ännu
inte beslutat vad jag ska
göra. Jag får väl skaffa
mej någon plats så småningom.
Har du något råd att ge
mej så skriv genast.
John så härom da’n ”Varför
ska jag vara tvungen att
försörja dej hela livet, bara
[överstruket: d--] för att jag varit nog dum
att en gång för länge se’n
[inskrivet: a] gifta mej med dej”.
.
[Sida 3]
Du ser att det är hopplöst.
Ja, man får prövningar här i 
livet. Jag tänker så ofta på
att mor måtte haft det svårt.
Vad hon måtte ha fått tåla
alla slags förödmjukelser för
barnens skull. Gud ske
lov att vi inga barn har.
Att John andra rättsbegrepp
har än vi beror kanske på
att han är till hälften tysk.
Tror du?
Jag talade en gång om för
honom att det var en ung
man som varit förlovad i 2 år
och under tiden kommit under
fund med att flickan inte
var som han trott, men han 
.
[Sida 4]
ansåg sin heder fodra att han
gifte sej med henne då han
uppehållit henne i 2 år.
”Hade inte hon uppehållit
honom också”. Sa John.
[understruket: Det] är alltså hans tankar
och mening. -
Lilla Karin skriv snart.
Hälsa mor så mycket.
Bränn detta brevet, jag vill
inte att Carl ska läsa det.
Många, många hälsningar!
Ester-Lisa.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1914-08-12 från Ester Bauer till Carin Cervin-Ellqvist, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, ett tomt pappersark samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert baksida med två poststämplar: STOCKHOLM TUR 1 13. 8. 14]
[Kuvert framsida med rött frimärke: 10 samt poststämpel: GRÄNNA]
Fru Karin Cervin-Ellqvist
Hälsingegatan 19
Stockholm.
.
[Sida 1]
Björkudden 12.8 1914
Kära Karin!
Tack för ditt brev. Du låter så
allvarlig. Men så allvarlig är väl
ändå inte situation? Åtminstone
vis a vis kriget. Något krig blir
det väl inte hos oss?
Du känner [understruket: inte] John - han
har nu ofta förklarat att han
[understruket: inte] skriver något tästamänte.
Orsaken säjer han inte, men
den kan jag ju själf ana mej
till. Jag kommer naturligtvis
att försöka ordna min framtid
.
[Sida 2]
[överskrivet: u] Under dessa förhållanden ämnar
jag icke stanna hos honom.
Gå på nåd går ju inte, det
förbjuder min stolthet mej.
Får jag inte en hustrus rättig-
heter, vill jag inte vara hans
hustru. Jag har ännu
inte beslutat vad jag ska
göra. Jag får väl skaffa
mej någon plats så småningom.
Har du något råd att ge
mej så skriv genast.
John så härom da’n ”Varför
ska jag vara tvungen att
försörja dej hela livet, bara
[överstruket: d--] för att jag varit nog dum
att en gång för länge se’n
[inskrivet: a] gifta mej med dej”.
.
[Sida 3]
Du ser att det är hopplöst.
Ja, man får prövningar här i 
livet. Jag tänker så ofta på
att mor måtte haft det svårt.
Vad hon måtte ha fått tåla
alla slags förödmjukelser för
barnens skull. Gud ske
lov att vi inga barn har.
Att John andra rättsbegrepp
har än vi beror kanske på
att han är till hälften tysk.
Tror du?
Jag talade en gång om för
honom att det var en ung
man som varit förlovad i 2 år
och under tiden kommit under
fund med att flickan inte
var som han trott, men han 
.
[Sida 4]
ansåg sin heder fodra att han
gifte sej med henne då han
uppehållit henne i 2 år.
”Hade inte hon uppehållit
honom också”. Sa John.
[understruket: Det] är alltså hans tankar
och mening. -
Lilla Karin skriv snart.
Hälsa mor så mycket.
Bränn detta brevet, jag vill
inte att Carl ska läsa det.
Många, många hälsningar!
Ester-Lisa.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1914-08-12 från Ester Bauer till Carin Cervin-Ellqvist, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, ett tomt pappersark samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert baksida med två poststämplar: STOCKHOLM TUR 1 13. 8. 14]
[Kuvert framsida med rött frimärke: 10 samt poststämpel: GRÄNNA]
Fru Karin Cervin-Ellqvist
Hälsingegatan 19
Stockholm.
.
[Sida 1]
Björkudden 12.8 1914
Kära Karin!
Tack för ditt brev. Du låter så
allvarlig. Men så allvarlig är väl
ändå inte situation? Åtminstone
vis a vis kriget. Något krig blir
det väl inte hos oss?
Du känner [understruket: inte] John - han
har nu ofta förklarat att han
[understruket: inte] skriver något tästamänte.
Orsaken säjer han inte, men
den kan jag ju själf ana mej
till. Jag kommer naturligtvis
att försöka ordna min framtid
.
[Sida 2]
[överskrivet: u] Under dessa förhållanden ämnar
jag icke stanna hos honom.
Gå på nåd går ju inte, det
förbjuder min stolthet mej.
Får jag inte en hustrus rättig-
heter, vill jag inte vara hans
hustru. Jag har ännu
inte beslutat vad jag ska
göra. Jag får väl skaffa
mej någon plats så småningom.
Har du något råd att ge
mej så skriv genast.
John så härom da’n ”Varför
ska jag vara tvungen att
försörja dej hela livet, bara
[överstruket: d--] för att jag varit nog dum
att en gång för länge se’n
[inskrivet: a] gifta mej med dej”.
.
[Sida 3]
Du ser att det är hopplöst.
Ja, man får prövningar här i 
livet. Jag tänker så ofta på
att mor måtte haft det svårt.
Vad hon måtte ha fått tåla
alla slags förödmjukelser för
barnens skull. Gud ske
lov att vi inga barn har.
Att John andra rättsbegrepp
har än vi beror kanske på
att han är till hälften tysk.
Tror du?
Jag talade en gång om för
honom att det var en ung
man som varit förlovad i 2 år
och under tiden kommit under
fund med att flickan inte
var som han trott, men han 
.
[Sida 4]
ansåg sin heder fodra att han
gifte sej med henne då han
uppehållit henne i 2 år.
”Hade inte hon uppehållit
honom också”. Sa John.
[understruket: Det] är alltså hans tankar
och mening. -
Lilla Karin skriv snart.
Hälsa mor så mycket.
Bränn detta brevet, jag vill
inte att Carl ska läsa det.
Många, många hälsningar!
Ester-Lisa.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1914-08-12 från Ester Bauer till Carin Cervin-Ellqvist, bestående av fyra sidor skrivna på fram- och baksidan av ett vikt pappersark, ett tomt pappersark samt kuvert. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck.
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Kuvert baksida med två poststämplar: STOCKHOLM TUR 1 13. 8. 14]
[Kuvert framsida med rött frimärke: 10 samt poststämpel: GRÄNNA]
Fru Karin Cervin-Ellqvist
Hälsingegatan 19
Stockholm.
.
[Sida 1]
Björkudden 12.8 1914
Kära Karin!
Tack för ditt brev. Du låter så
allvarlig. Men så allvarlig är väl
ändå inte situation? Åtminstone
vis a vis kriget. Något krig blir
det väl inte hos oss?
Du känner [understruket: inte] John - han
har nu ofta förklarat att han
[understruket: inte] skriver något tästamänte.
Orsaken säjer han inte, men
den kan jag ju själf ana mej
till. Jag kommer naturligtvis
att försöka ordna min framtid
.
[Sida 2]
[överskrivet: u] Under dessa förhållanden ämnar
jag icke stanna hos honom.
Gå på nåd går ju inte, det
förbjuder min stolthet mej.
Får jag inte en hustrus rättig-
heter, vill jag inte vara hans
hustru. Jag har ännu
inte beslutat vad jag ska
göra. Jag får väl skaffa
mej någon plats så småningom.
Har du något råd att ge
mej så skriv genast.
John så härom da’n ”Varför
ska jag vara tvungen att
försörja dej hela livet, bara
[överstruket: d--] för att jag varit nog dum
att en gång för länge se’n
[inskrivet: a] gifta mej med dej”.
.
[Sida 3]
Du ser att det är hopplöst.
Ja, man får prövningar här i 
livet. Jag tänker så ofta på
att mor måtte haft det svårt.
Vad hon måtte ha fått tåla
alla slags förödmjukelser för
barnens skull. Gud ske
lov att vi inga barn har.
Att John andra rättsbegrepp
har än vi beror kanske på
att han är till hälften tysk.
Tror du?
Jag talade en gång om för
honom att det var en ung
man som varit förlovad i 2 år
och under tiden kommit under
fund med att flickan inte
var som han trott, men han 
.
[Sida 4]
ansåg sin heder fodra att han
gifte sej med henne då han
uppehållit henne i 2 år.
”Hade inte hon uppehållit
honom också”. Sa John.
[understruket: Det] är alltså hans tankar
och mening. -
Lilla Karin skriv snart.
Hälsa mor så mycket.
Bränn detta brevet, jag vill
inte att Carl ska läsa det.
Många, många hälsningar!
Ester-Lisa.
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to