• Brev 1908-09-07 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Neapel. 7 september 
1908
Kära Pappa, Mamma
Hjalmar och Enne.
Neapel är Neapel. Huru 
många historier har
man inte hört om den
stan, men de ha ändå
inte kunnat gifva en
aning om hvad Ne-
apel är. Här först är
den sydlänska rasen
riktigt utpräglad och 
[överskrivet: l] gatulifvet det mäst in-
fernaliska man kan
tänka sig. Gatuför-
.
[Sida 2]
säljarna och åsnorna
täfla om att öfer-
rösta hvarandra. Och
herre Gud hvad färg!!
Brunstekta och half-
nakna (en del barnungar
fullständigt nakna) ligga
lazaronerna utefter
husväggarna och mellan
husen hänga kläder
till torkning. Frukt,
frukt och frukt.
de härligaste färger
hvart man går. Gå
man smågatorna
går man så godt som
.
[Sida 3]
tvärt genom de fatti-
gas våningar. Om da-
garna bo de nämligen
utanför sina dörrar.
Man kan se dem i de-
ras mest intima
sysselsättningar. Så
denna massa af barn
hälften helt nakna
hälften med en skjorta
som räcker till naveln.
Vesuvius är lugn och
den härliga utsikten
”som man skall se
och dö” från någon 
af de vinöfverhängda
trattorierna på höjden
är sej lik. Det röda
.
[Sida 4]
fyrtornet står kvar,
aldeles som på skräddare
Nyströms taflor.
I Neapels museum
finnes verldens vackraste 
skulpturer. Antik i mar-
mor och brons. Jag har 
varit där nu tre gånger
och alla gångerna kommit
i fullständig extas. Det
har kittlat i magropen
och i fingerspetsarna, jag
vill både skratta och
gråta. Det är konst.
Det flästa är uppgräf-
ningar från Pompei.
Bland dessa finnas
naturligtvis en massa
.
[Sida 5]
intressanta saker, bröd,
ägg, kläder och hus-
geråd m..m. [inritade streck]
Vår resa 
från Livorno var inte
uteslutande angenäm.
Det hade blåst storm
nogra dagar och sjön
gick hög. Vi lämnade
Livorno i [överstruket: Tisdags kväll] [inskrivet: Onsdag 2.9. natt kl 1.]
Vår båt var ett väldigt
skrof men rullade o-
hyggligt redan utanför
hamnen. Esther blef
genast sjösjuk och
natten var ohygglig.
Det är mäktigt när
en sådan väldig bjässe
.
[Sida 6]
som vår båt vräker
ned mellan våghöj-
derna i det intensifvas
ste mörker. Jag höll
mej kry fast det
sög i maggropen. På
morgonen lugnade
stormen men hafvet 
vräkte fortfarande. Hvad
det Medelhafvet är blått.
Blåare än det blåaste
blåelse vatten när man
ser ned i djupet utefter
skeppsidan. Vi vräkte
framåt hela dagen.
Esther blef något bättre
i den friska luften på 
däck. Så vräkte vi 
.
[Sida 7]
framåt åter en hel
natt. Den 4de på mor-
gonen voro vi andtligen
i Napoli.
Vi bo i ett litet danskt
pensionat som förestås
af en fortjusande Itali
enska. Om några
dagar fara vi öfver
till Capri. Här är 
mycke varmt men
då och då komma
friska fläktar från
hafvet. [inritat streck]
Mitt kreditbref
är nu slut. Hur
skall jag göra? Skall
det sändas hem till
banken? Jag väntar
.
[Sida 8]
i dagarna pengar från
Göteborg så jag reder 
mej ännu en tid
bortåt. [inritat streck] Det
billiga Italien tog slut
för länge sedan, nu
mera kan det godt
mäta sig med sverige.
6 lire pr. dag för helpension
är det billigaste en människa
kan lefva här d.v.s.
någorlunda hyggligt.
Pensionsystemet är absolut
det billigaste. Egentligen
borde man vara millionär.
Det är inte så dumt när
man är ute och reser.
Hoppas ni alla 
må bra. Esther hälsar
så mycke. John.
[inskrivet på tvären i vänster marginal: adr. tills vidare. Pension Dinesen
Piazza Arnedo (Palazzo Aequavia) Napoli]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1908-09-07 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Neapel. 7 september 
1908
Kära Pappa, Mamma
Hjalmar och Enne.
Neapel är Neapel. Huru 
många historier har
man inte hört om den
stan, men de ha ändå
inte kunnat gifva en
aning om hvad Ne-
apel är. Här först är
den sydlänska rasen
riktigt utpräglad och 
[överskrivet: l] gatulifvet det mäst in-
fernaliska man kan
tänka sig. Gatuför-
.
[Sida 2]
säljarna och åsnorna
täfla om att öfer-
rösta hvarandra. Och
herre Gud hvad färg!!
Brunstekta och half-
nakna (en del barnungar
fullständigt nakna) ligga
lazaronerna utefter
husväggarna och mellan
husen hänga kläder
till torkning. Frukt,
frukt och frukt.
de härligaste färger
hvart man går. Gå
man smågatorna
går man så godt som
.
[Sida 3]
tvärt genom de fatti-
gas våningar. Om da-
garna bo de nämligen
utanför sina dörrar.
Man kan se dem i de-
ras mest intima
sysselsättningar. Så
denna massa af barn
hälften helt nakna
hälften med en skjorta
som räcker till naveln.
Vesuvius är lugn och
den härliga utsikten
”som man skall se
och dö” från någon 
af de vinöfverhängda
trattorierna på höjden
är sej lik. Det röda
.
[Sida 4]
fyrtornet står kvar,
aldeles som på skräddare
Nyströms taflor.
I Neapels museum
finnes verldens vackraste 
skulpturer. Antik i mar-
mor och brons. Jag har 
varit där nu tre gånger
och alla gångerna kommit
i fullständig extas. Det
har kittlat i magropen
och i fingerspetsarna, jag
vill både skratta och
gråta. Det är konst.
Det flästa är uppgräf-
ningar från Pompei.
Bland dessa finnas
naturligtvis en massa
.
[Sida 5]
intressanta saker, bröd,
ägg, kläder och hus-
geråd m..m. [inritade streck]
Vår resa 
från Livorno var inte
uteslutande angenäm.
Det hade blåst storm
nogra dagar och sjön
gick hög. Vi lämnade
Livorno i [överstruket: Tisdags kväll] [inskrivet: Onsdag 2.9. natt kl 1.]
Vår båt var ett väldigt
skrof men rullade o-
hyggligt redan utanför
hamnen. Esther blef
genast sjösjuk och
natten var ohygglig.
Det är mäktigt när
en sådan väldig bjässe
.
[Sida 6]
som vår båt vräker
ned mellan våghöj-
derna i det intensifvas
ste mörker. Jag höll
mej kry fast det
sög i maggropen. På
morgonen lugnade
stormen men hafvet 
vräkte fortfarande. Hvad
det Medelhafvet är blått.
Blåare än det blåaste
blåelse vatten när man
ser ned i djupet utefter
skeppsidan. Vi vräkte
framåt hela dagen.
Esther blef något bättre
i den friska luften på 
däck. Så vräkte vi 
.
[Sida 7]
framåt åter en hel
natt. Den 4de på mor-
gonen voro vi andtligen
i Napoli.
Vi bo i ett litet danskt
pensionat som förestås
af en fortjusande Itali
enska. Om några
dagar fara vi öfver
till Capri. Här är 
mycke varmt men
då och då komma
friska fläktar från
hafvet. [inritat streck]
Mitt kreditbref
är nu slut. Hur
skall jag göra? Skall
det sändas hem till
banken? Jag väntar
.
[Sida 8]
i dagarna pengar från
Göteborg så jag reder 
mej ännu en tid
bortåt. [inritat streck] Det
billiga Italien tog slut
för länge sedan, nu
mera kan det godt
mäta sig med sverige.
6 lire pr. dag för helpension
är det billigaste en människa
kan lefva här d.v.s.
någorlunda hyggligt.
Pensionsystemet är absolut
det billigaste. Egentligen
borde man vara millionär.
Det är inte så dumt när
man är ute och reser.
Hoppas ni alla 
må bra. Esther hälsar
så mycke. John.
[inskrivet på tvären i vänster marginal: adr. tills vidare. Pension Dinesen
Piazza Arnedo (Palazzo Aequavia) Napoli]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1908-09-07 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Neapel. 7 september 
1908
Kära Pappa, Mamma
Hjalmar och Enne.
Neapel är Neapel. Huru 
många historier har
man inte hört om den
stan, men de ha ändå
inte kunnat gifva en
aning om hvad Ne-
apel är. Här först är
den sydlänska rasen
riktigt utpräglad och 
[överskrivet: l] gatulifvet det mäst in-
fernaliska man kan
tänka sig. Gatuför-
.
[Sida 2]
säljarna och åsnorna
täfla om att öfer-
rösta hvarandra. Och
herre Gud hvad färg!!
Brunstekta och half-
nakna (en del barnungar
fullständigt nakna) ligga
lazaronerna utefter
husväggarna och mellan
husen hänga kläder
till torkning. Frukt,
frukt och frukt.
de härligaste färger
hvart man går. Gå
man smågatorna
går man så godt som
.
[Sida 3]
tvärt genom de fatti-
gas våningar. Om da-
garna bo de nämligen
utanför sina dörrar.
Man kan se dem i de-
ras mest intima
sysselsättningar. Så
denna massa af barn
hälften helt nakna
hälften med en skjorta
som räcker till naveln.
Vesuvius är lugn och
den härliga utsikten
”som man skall se
och dö” från någon 
af de vinöfverhängda
trattorierna på höjden
är sej lik. Det röda
.
[Sida 4]
fyrtornet står kvar,
aldeles som på skräddare
Nyströms taflor.
I Neapels museum
finnes verldens vackraste 
skulpturer. Antik i mar-
mor och brons. Jag har 
varit där nu tre gånger
och alla gångerna kommit
i fullständig extas. Det
har kittlat i magropen
och i fingerspetsarna, jag
vill både skratta och
gråta. Det är konst.
Det flästa är uppgräf-
ningar från Pompei.
Bland dessa finnas
naturligtvis en massa
.
[Sida 5]
intressanta saker, bröd,
ägg, kläder och hus-
geråd m..m. [inritade streck]
Vår resa 
från Livorno var inte
uteslutande angenäm.
Det hade blåst storm
nogra dagar och sjön
gick hög. Vi lämnade
Livorno i [överstruket: Tisdags kväll] [inskrivet: Onsdag 2.9. natt kl 1.]
Vår båt var ett väldigt
skrof men rullade o-
hyggligt redan utanför
hamnen. Esther blef
genast sjösjuk och
natten var ohygglig.
Det är mäktigt när
en sådan väldig bjässe
.
[Sida 6]
som vår båt vräker
ned mellan våghöj-
derna i det intensifvas
ste mörker. Jag höll
mej kry fast det
sög i maggropen. På
morgonen lugnade
stormen men hafvet 
vräkte fortfarande. Hvad
det Medelhafvet är blått.
Blåare än det blåaste
blåelse vatten när man
ser ned i djupet utefter
skeppsidan. Vi vräkte
framåt hela dagen.
Esther blef något bättre
i den friska luften på 
däck. Så vräkte vi 
.
[Sida 7]
framåt åter en hel
natt. Den 4de på mor-
gonen voro vi andtligen
i Napoli.
Vi bo i ett litet danskt
pensionat som förestås
af en fortjusande Itali
enska. Om några
dagar fara vi öfver
till Capri. Här är 
mycke varmt men
då och då komma
friska fläktar från
hafvet. [inritat streck]
Mitt kreditbref
är nu slut. Hur
skall jag göra? Skall
det sändas hem till
banken? Jag väntar
.
[Sida 8]
i dagarna pengar från
Göteborg så jag reder 
mej ännu en tid
bortåt. [inritat streck] Det
billiga Italien tog slut
för länge sedan, nu
mera kan det godt
mäta sig med sverige.
6 lire pr. dag för helpension
är det billigaste en människa
kan lefva här d.v.s.
någorlunda hyggligt.
Pensionsystemet är absolut
det billigaste. Egentligen
borde man vara millionär.
Det är inte så dumt när
man är ute och reser.
Hoppas ni alla 
må bra. Esther hälsar
så mycke. John.
[inskrivet på tvären i vänster marginal: adr. tills vidare. Pension Dinesen
Piazza Arnedo (Palazzo Aequavia) Napoli]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1908-09-07 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Neapel. 7 september 
1908
Kära Pappa, Mamma
Hjalmar och Enne.
Neapel är Neapel. Huru 
många historier har
man inte hört om den
stan, men de ha ändå
inte kunnat gifva en
aning om hvad Ne-
apel är. Här först är
den sydlänska rasen
riktigt utpräglad och 
[överskrivet: l] gatulifvet det mäst in-
fernaliska man kan
tänka sig. Gatuför-
.
[Sida 2]
säljarna och åsnorna
täfla om att öfer-
rösta hvarandra. Och
herre Gud hvad färg!!
Brunstekta och half-
nakna (en del barnungar
fullständigt nakna) ligga
lazaronerna utefter
husväggarna och mellan
husen hänga kläder
till torkning. Frukt,
frukt och frukt.
de härligaste färger
hvart man går. Gå
man smågatorna
går man så godt som
.
[Sida 3]
tvärt genom de fatti-
gas våningar. Om da-
garna bo de nämligen
utanför sina dörrar.
Man kan se dem i de-
ras mest intima
sysselsättningar. Så
denna massa af barn
hälften helt nakna
hälften med en skjorta
som räcker till naveln.
Vesuvius är lugn och
den härliga utsikten
”som man skall se
och dö” från någon 
af de vinöfverhängda
trattorierna på höjden
är sej lik. Det röda
.
[Sida 4]
fyrtornet står kvar,
aldeles som på skräddare
Nyströms taflor.
I Neapels museum
finnes verldens vackraste 
skulpturer. Antik i mar-
mor och brons. Jag har 
varit där nu tre gånger
och alla gångerna kommit
i fullständig extas. Det
har kittlat i magropen
och i fingerspetsarna, jag
vill både skratta och
gråta. Det är konst.
Det flästa är uppgräf-
ningar från Pompei.
Bland dessa finnas
naturligtvis en massa
.
[Sida 5]
intressanta saker, bröd,
ägg, kläder och hus-
geråd m..m. [inritade streck]
Vår resa 
från Livorno var inte
uteslutande angenäm.
Det hade blåst storm
nogra dagar och sjön
gick hög. Vi lämnade
Livorno i [överstruket: Tisdags kväll] [inskrivet: Onsdag 2.9. natt kl 1.]
Vår båt var ett väldigt
skrof men rullade o-
hyggligt redan utanför
hamnen. Esther blef
genast sjösjuk och
natten var ohygglig.
Det är mäktigt när
en sådan väldig bjässe
.
[Sida 6]
som vår båt vräker
ned mellan våghöj-
derna i det intensifvas
ste mörker. Jag höll
mej kry fast det
sög i maggropen. På
morgonen lugnade
stormen men hafvet 
vräkte fortfarande. Hvad
det Medelhafvet är blått.
Blåare än det blåaste
blåelse vatten när man
ser ned i djupet utefter
skeppsidan. Vi vräkte
framåt hela dagen.
Esther blef något bättre
i den friska luften på 
däck. Så vräkte vi 
.
[Sida 7]
framåt åter en hel
natt. Den 4de på mor-
gonen voro vi andtligen
i Napoli.
Vi bo i ett litet danskt
pensionat som förestås
af en fortjusande Itali
enska. Om några
dagar fara vi öfver
till Capri. Här är 
mycke varmt men
då och då komma
friska fläktar från
hafvet. [inritat streck]
Mitt kreditbref
är nu slut. Hur
skall jag göra? Skall
det sändas hem till
banken? Jag väntar
.
[Sida 8]
i dagarna pengar från
Göteborg så jag reder 
mej ännu en tid
bortåt. [inritat streck] Det
billiga Italien tog slut
för länge sedan, nu
mera kan det godt
mäta sig med sverige.
6 lire pr. dag för helpension
är det billigaste en människa
kan lefva här d.v.s.
någorlunda hyggligt.
Pensionsystemet är absolut
det billigaste. Egentligen
borde man vara millionär.
Det är inte så dumt när
man är ute och reser.
Hoppas ni alla 
må bra. Esther hälsar
så mycke. John.
[inskrivet på tvären i vänster marginal: adr. tills vidare. Pension Dinesen
Piazza Arnedo (Palazzo Aequavia) Napoli]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1908-09-07 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Neapel. 7 september 
1908
Kära Pappa, Mamma
Hjalmar och Enne.
Neapel är Neapel. Huru 
många historier har
man inte hört om den
stan, men de ha ändå
inte kunnat gifva en
aning om hvad Ne-
apel är. Här först är
den sydlänska rasen
riktigt utpräglad och 
[överskrivet: l] gatulifvet det mäst in-
fernaliska man kan
tänka sig. Gatuför-
.
[Sida 2]
säljarna och åsnorna
täfla om att öfer-
rösta hvarandra. Och
herre Gud hvad färg!!
Brunstekta och half-
nakna (en del barnungar
fullständigt nakna) ligga
lazaronerna utefter
husväggarna och mellan
husen hänga kläder
till torkning. Frukt,
frukt och frukt.
de härligaste färger
hvart man går. Gå
man smågatorna
går man så godt som
.
[Sida 3]
tvärt genom de fatti-
gas våningar. Om da-
garna bo de nämligen
utanför sina dörrar.
Man kan se dem i de-
ras mest intima
sysselsättningar. Så
denna massa af barn
hälften helt nakna
hälften med en skjorta
som räcker till naveln.
Vesuvius är lugn och
den härliga utsikten
”som man skall se
och dö” från någon 
af de vinöfverhängda
trattorierna på höjden
är sej lik. Det röda
.
[Sida 4]
fyrtornet står kvar,
aldeles som på skräddare
Nyströms taflor.
I Neapels museum
finnes verldens vackraste 
skulpturer. Antik i mar-
mor och brons. Jag har 
varit där nu tre gånger
och alla gångerna kommit
i fullständig extas. Det
har kittlat i magropen
och i fingerspetsarna, jag
vill både skratta och
gråta. Det är konst.
Det flästa är uppgräf-
ningar från Pompei.
Bland dessa finnas
naturligtvis en massa
.
[Sida 5]
intressanta saker, bröd,
ägg, kläder och hus-
geråd m..m. [inritade streck]
Vår resa 
från Livorno var inte
uteslutande angenäm.
Det hade blåst storm
nogra dagar och sjön
gick hög. Vi lämnade
Livorno i [överstruket: Tisdags kväll] [inskrivet: Onsdag 2.9. natt kl 1.]
Vår båt var ett väldigt
skrof men rullade o-
hyggligt redan utanför
hamnen. Esther blef
genast sjösjuk och
natten var ohygglig.
Det är mäktigt när
en sådan väldig bjässe
.
[Sida 6]
som vår båt vräker
ned mellan våghöj-
derna i det intensifvas
ste mörker. Jag höll
mej kry fast det
sög i maggropen. På
morgonen lugnade
stormen men hafvet 
vräkte fortfarande. Hvad
det Medelhafvet är blått.
Blåare än det blåaste
blåelse vatten när man
ser ned i djupet utefter
skeppsidan. Vi vräkte
framåt hela dagen.
Esther blef något bättre
i den friska luften på 
däck. Så vräkte vi 
.
[Sida 7]
framåt åter en hel
natt. Den 4de på mor-
gonen voro vi andtligen
i Napoli.
Vi bo i ett litet danskt
pensionat som förestås
af en fortjusande Itali
enska. Om några
dagar fara vi öfver
till Capri. Här är 
mycke varmt men
då och då komma
friska fläktar från
hafvet. [inritat streck]
Mitt kreditbref
är nu slut. Hur
skall jag göra? Skall
det sändas hem till
banken? Jag väntar
.
[Sida 8]
i dagarna pengar från
Göteborg så jag reder 
mej ännu en tid
bortåt. [inritat streck] Det
billiga Italien tog slut
för länge sedan, nu
mera kan det godt
mäta sig med sverige.
6 lire pr. dag för helpension
är det billigaste en människa
kan lefva här d.v.s.
någorlunda hyggligt.
Pensionsystemet är absolut
det billigaste. Egentligen
borde man vara millionär.
Det är inte så dumt när
man är ute och reser.
Hoppas ni alla 
må bra. Esther hälsar
så mycke. John.
[inskrivet på tvären i vänster marginal: adr. tills vidare. Pension Dinesen
Piazza Arnedo (Palazzo Aequavia) Napoli]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1908-09-07 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Neapel. 7 september 
1908
Kära Pappa, Mamma
Hjalmar och Enne.
Neapel är Neapel. Huru 
många historier har
man inte hört om den
stan, men de ha ändå
inte kunnat gifva en
aning om hvad Ne-
apel är. Här först är
den sydlänska rasen
riktigt utpräglad och 
[överskrivet: l] gatulifvet det mäst in-
fernaliska man kan
tänka sig. Gatuför-
.
[Sida 2]
säljarna och åsnorna
täfla om att öfer-
rösta hvarandra. Och
herre Gud hvad färg!!
Brunstekta och half-
nakna (en del barnungar
fullständigt nakna) ligga
lazaronerna utefter
husväggarna och mellan
husen hänga kläder
till torkning. Frukt,
frukt och frukt.
de härligaste färger
hvart man går. Gå
man smågatorna
går man så godt som
.
[Sida 3]
tvärt genom de fatti-
gas våningar. Om da-
garna bo de nämligen
utanför sina dörrar.
Man kan se dem i de-
ras mest intima
sysselsättningar. Så
denna massa af barn
hälften helt nakna
hälften med en skjorta
som räcker till naveln.
Vesuvius är lugn och
den härliga utsikten
”som man skall se
och dö” från någon 
af de vinöfverhängda
trattorierna på höjden
är sej lik. Det röda
.
[Sida 4]
fyrtornet står kvar,
aldeles som på skräddare
Nyströms taflor.
I Neapels museum
finnes verldens vackraste 
skulpturer. Antik i mar-
mor och brons. Jag har 
varit där nu tre gånger
och alla gångerna kommit
i fullständig extas. Det
har kittlat i magropen
och i fingerspetsarna, jag
vill både skratta och
gråta. Det är konst.
Det flästa är uppgräf-
ningar från Pompei.
Bland dessa finnas
naturligtvis en massa
.
[Sida 5]
intressanta saker, bröd,
ägg, kläder och hus-
geråd m..m. [inritade streck]
Vår resa 
från Livorno var inte
uteslutande angenäm.
Det hade blåst storm
nogra dagar och sjön
gick hög. Vi lämnade
Livorno i [överstruket: Tisdags kväll] [inskrivet: Onsdag 2.9. natt kl 1.]
Vår båt var ett väldigt
skrof men rullade o-
hyggligt redan utanför
hamnen. Esther blef
genast sjösjuk och
natten var ohygglig.
Det är mäktigt när
en sådan väldig bjässe
.
[Sida 6]
som vår båt vräker
ned mellan våghöj-
derna i det intensifvas
ste mörker. Jag höll
mej kry fast det
sög i maggropen. På
morgonen lugnade
stormen men hafvet 
vräkte fortfarande. Hvad
det Medelhafvet är blått.
Blåare än det blåaste
blåelse vatten när man
ser ned i djupet utefter
skeppsidan. Vi vräkte
framåt hela dagen.
Esther blef något bättre
i den friska luften på 
däck. Så vräkte vi 
.
[Sida 7]
framåt åter en hel
natt. Den 4de på mor-
gonen voro vi andtligen
i Napoli.
Vi bo i ett litet danskt
pensionat som förestås
af en fortjusande Itali
enska. Om några
dagar fara vi öfver
till Capri. Här är 
mycke varmt men
då och då komma
friska fläktar från
hafvet. [inritat streck]
Mitt kreditbref
är nu slut. Hur
skall jag göra? Skall
det sändas hem till
banken? Jag väntar
.
[Sida 8]
i dagarna pengar från
Göteborg så jag reder 
mej ännu en tid
bortåt. [inritat streck] Det
billiga Italien tog slut
för länge sedan, nu
mera kan det godt
mäta sig med sverige.
6 lire pr. dag för helpension
är det billigaste en människa
kan lefva här d.v.s.
någorlunda hyggligt.
Pensionsystemet är absolut
det billigaste. Egentligen
borde man vara millionär.
Det är inte så dumt när
man är ute och reser.
Hoppas ni alla 
må bra. Esther hälsar
så mycke. John.
[inskrivet på tvären i vänster marginal: adr. tills vidare. Pension Dinesen
Piazza Arnedo (Palazzo Aequavia) Napoli]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1908-09-07 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Neapel. 7 september 
1908
Kära Pappa, Mamma
Hjalmar och Enne.
Neapel är Neapel. Huru 
många historier har
man inte hört om den
stan, men de ha ändå
inte kunnat gifva en
aning om hvad Ne-
apel är. Här först är
den sydlänska rasen
riktigt utpräglad och 
[överskrivet: l] gatulifvet det mäst in-
fernaliska man kan
tänka sig. Gatuför-
.
[Sida 2]
säljarna och åsnorna
täfla om att öfer-
rösta hvarandra. Och
herre Gud hvad färg!!
Brunstekta och half-
nakna (en del barnungar
fullständigt nakna) ligga
lazaronerna utefter
husväggarna och mellan
husen hänga kläder
till torkning. Frukt,
frukt och frukt.
de härligaste färger
hvart man går. Gå
man smågatorna
går man så godt som
.
[Sida 3]
tvärt genom de fatti-
gas våningar. Om da-
garna bo de nämligen
utanför sina dörrar.
Man kan se dem i de-
ras mest intima
sysselsättningar. Så
denna massa af barn
hälften helt nakna
hälften med en skjorta
som räcker till naveln.
Vesuvius är lugn och
den härliga utsikten
”som man skall se
och dö” från någon 
af de vinöfverhängda
trattorierna på höjden
är sej lik. Det röda
.
[Sida 4]
fyrtornet står kvar,
aldeles som på skräddare
Nyströms taflor.
I Neapels museum
finnes verldens vackraste 
skulpturer. Antik i mar-
mor och brons. Jag har 
varit där nu tre gånger
och alla gångerna kommit
i fullständig extas. Det
har kittlat i magropen
och i fingerspetsarna, jag
vill både skratta och
gråta. Det är konst.
Det flästa är uppgräf-
ningar från Pompei.
Bland dessa finnas
naturligtvis en massa
.
[Sida 5]
intressanta saker, bröd,
ägg, kläder och hus-
geråd m..m. [inritade streck]
Vår resa 
från Livorno var inte
uteslutande angenäm.
Det hade blåst storm
nogra dagar och sjön
gick hög. Vi lämnade
Livorno i [överstruket: Tisdags kväll] [inskrivet: Onsdag 2.9. natt kl 1.]
Vår båt var ett väldigt
skrof men rullade o-
hyggligt redan utanför
hamnen. Esther blef
genast sjösjuk och
natten var ohygglig.
Det är mäktigt när
en sådan väldig bjässe
.
[Sida 6]
som vår båt vräker
ned mellan våghöj-
derna i det intensifvas
ste mörker. Jag höll
mej kry fast det
sög i maggropen. På
morgonen lugnade
stormen men hafvet 
vräkte fortfarande. Hvad
det Medelhafvet är blått.
Blåare än det blåaste
blåelse vatten när man
ser ned i djupet utefter
skeppsidan. Vi vräkte
framåt hela dagen.
Esther blef något bättre
i den friska luften på 
däck. Så vräkte vi 
.
[Sida 7]
framåt åter en hel
natt. Den 4de på mor-
gonen voro vi andtligen
i Napoli.
Vi bo i ett litet danskt
pensionat som förestås
af en fortjusande Itali
enska. Om några
dagar fara vi öfver
till Capri. Här är 
mycke varmt men
då och då komma
friska fläktar från
hafvet. [inritat streck]
Mitt kreditbref
är nu slut. Hur
skall jag göra? Skall
det sändas hem till
banken? Jag väntar
.
[Sida 8]
i dagarna pengar från
Göteborg så jag reder 
mej ännu en tid
bortåt. [inritat streck] Det
billiga Italien tog slut
för länge sedan, nu
mera kan det godt
mäta sig med sverige.
6 lire pr. dag för helpension
är det billigaste en människa
kan lefva här d.v.s.
någorlunda hyggligt.
Pensionsystemet är absolut
det billigaste. Egentligen
borde man vara millionär.
Det är inte så dumt när
man är ute och reser.
Hoppas ni alla 
må bra. Esther hälsar
så mycke. John.
[inskrivet på tvären i vänster marginal: adr. tills vidare. Pension Dinesen
Piazza Arnedo (Palazzo Aequavia) Napoli]
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1908-09-07 från John Bauer till Emma, Joseph, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av åtta sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
Neapel. 7 september 
1908
Kära Pappa, Mamma
Hjalmar och Enne.
Neapel är Neapel. Huru 
många historier har
man inte hört om den
stan, men de ha ändå
inte kunnat gifva en
aning om hvad Ne-
apel är. Här först är
den sydlänska rasen
riktigt utpräglad och 
[överskrivet: l] gatulifvet det mäst in-
fernaliska man kan
tänka sig. Gatuför-
.
[Sida 2]
säljarna och åsnorna
täfla om att öfer-
rösta hvarandra. Och
herre Gud hvad färg!!
Brunstekta och half-
nakna (en del barnungar
fullständigt nakna) ligga
lazaronerna utefter
husväggarna och mellan
husen hänga kläder
till torkning. Frukt,
frukt och frukt.
de härligaste färger
hvart man går. Gå
man smågatorna
går man så godt som
.
[Sida 3]
tvärt genom de fatti-
gas våningar. Om da-
garna bo de nämligen
utanför sina dörrar.
Man kan se dem i de-
ras mest intima
sysselsättningar. Så
denna massa af barn
hälften helt nakna
hälften med en skjorta
som räcker till naveln.
Vesuvius är lugn och
den härliga utsikten
”som man skall se
och dö” från någon 
af de vinöfverhängda
trattorierna på höjden
är sej lik. Det röda
.
[Sida 4]
fyrtornet står kvar,
aldeles som på skräddare
Nyströms taflor.
I Neapels museum
finnes verldens vackraste 
skulpturer. Antik i mar-
mor och brons. Jag har 
varit där nu tre gånger
och alla gångerna kommit
i fullständig extas. Det
har kittlat i magropen
och i fingerspetsarna, jag
vill både skratta och
gråta. Det är konst.
Det flästa är uppgräf-
ningar från Pompei.
Bland dessa finnas
naturligtvis en massa
.
[Sida 5]
intressanta saker, bröd,
ägg, kläder och hus-
geråd m..m. [inritade streck]
Vår resa 
från Livorno var inte
uteslutande angenäm.
Det hade blåst storm
nogra dagar och sjön
gick hög. Vi lämnade
Livorno i [överstruket: Tisdags kväll] [inskrivet: Onsdag 2.9. natt kl 1.]
Vår båt var ett väldigt
skrof men rullade o-
hyggligt redan utanför
hamnen. Esther blef
genast sjösjuk och
natten var ohygglig.
Det är mäktigt när
en sådan väldig bjässe
.
[Sida 6]
som vår båt vräker
ned mellan våghöj-
derna i det intensifvas
ste mörker. Jag höll
mej kry fast det
sög i maggropen. På
morgonen lugnade
stormen men hafvet 
vräkte fortfarande. Hvad
det Medelhafvet är blått.
Blåare än det blåaste
blåelse vatten när man
ser ned i djupet utefter
skeppsidan. Vi vräkte
framåt hela dagen.
Esther blef något bättre
i den friska luften på 
däck. Så vräkte vi 
.
[Sida 7]
framåt åter en hel
natt. Den 4de på mor-
gonen voro vi andtligen
i Napoli.
Vi bo i ett litet danskt
pensionat som förestås
af en fortjusande Itali
enska. Om några
dagar fara vi öfver
till Capri. Här är 
mycke varmt men
då och då komma
friska fläktar från
hafvet. [inritat streck]
Mitt kreditbref
är nu slut. Hur
skall jag göra? Skall
det sändas hem till
banken? Jag väntar
.
[Sida 8]
i dagarna pengar från
Göteborg så jag reder 
mej ännu en tid
bortåt. [inritat streck] Det
billiga Italien tog slut
för länge sedan, nu
mera kan det godt
mäta sig med sverige.
6 lire pr. dag för helpension
är det billigaste en människa
kan lefva här d.v.s.
någorlunda hyggligt.
Pensionsystemet är absolut
det billigaste. Egentligen
borde man vara millionär.
Det är inte så dumt när
man är ute och reser.
Hoppas ni alla 
må bra. Esther hälsar
så mycke. John.
[inskrivet på tvären i vänster marginal: adr. tills vidare. Pension Dinesen
Piazza Arnedo (Palazzo Aequavia) Napoli]
  Photo: Jönköpings läns museum

Brev

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to