• Dubbel ark med kuvert:

"Göteborg 3 sept 1896
Högt värderade Bror Öfveringeniör S A Andrée!
Sjuklighet i min familj och brådskande göromål af hvarjehanda slag hafva gjort, att jag icke kunde komma på middagen i måndags hos Pegelow och ej heller senare haft tid och tillfälle att söka upp dig.
Jag ber nu emellertid att få säga dig hjärtligt välkommen åter och tillönska dig nästa år all den framgång, som vidriga vindar denna sommar vägrat dig. 
Gamle G von Yhlen på Känsö ha gifvit mig i uppdrag att lämna dig som gåfva från honom en liten nordpolstafla i olja med hvalrossar, din ballong och 'Fram'. Den följer samtidigt med dessa rader. På samma gång sänder jag dig också hans bref till mig rörande saken.
Nör du kommer till Stockholm hälsa vännerna Nordenskiöld, Nathorst och Dahlgren så mycket från mig, och glöm ej heller lektor Nils Linder och hans fru samt Harald Wieselgren med en hjärtlig och varm hälsning från Din tillgifne Anton Stuxberg."
  Photo: Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter
 • Dubbel ark med kuvert:

"Göteborg 3 sept 1896
Högt värderade Bror Öfveringeniör S A Andrée!
Sjuklighet i min familj och brådskande göromål af hvarjehanda slag hafva gjort, att jag icke kunde komma på middagen i måndags hos Pegelow och ej heller senare haft tid och tillfälle att söka upp dig.
Jag ber nu emellertid att få säga dig hjärtligt välkommen åter och tillönska dig nästa år all den framgång, som vidriga vindar denna sommar vägrat dig. 
Gamle G von Yhlen på Känsö ha gifvit mig i uppdrag att lämna dig som gåfva från honom en liten nordpolstafla i olja med hvalrossar, din ballong och 'Fram'. Den följer samtidigt med dessa rader. På samma gång sänder jag dig också hans bref till mig rörande saken.
Nör du kommer till Stockholm hälsa vännerna Nordenskiöld, Nathorst och Dahlgren så mycket från mig, och glöm ej heller lektor Nils Linder och hans fru samt Harald Wieselgren med en hjärtlig och varm hälsning från Din tillgifne Anton Stuxberg."
  Photo: Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter
 • Dubbel ark med kuvert:

"Göteborg 3 sept 1896
Högt värderade Bror Öfveringeniör S A Andrée!
Sjuklighet i min familj och brådskande göromål af hvarjehanda slag hafva gjort, att jag icke kunde komma på middagen i måndags hos Pegelow och ej heller senare haft tid och tillfälle att söka upp dig.
Jag ber nu emellertid att få säga dig hjärtligt välkommen åter och tillönska dig nästa år all den framgång, som vidriga vindar denna sommar vägrat dig. 
Gamle G von Yhlen på Känsö ha gifvit mig i uppdrag att lämna dig som gåfva från honom en liten nordpolstafla i olja med hvalrossar, din ballong och 'Fram'. Den följer samtidigt med dessa rader. På samma gång sänder jag dig också hans bref till mig rörande saken.
Nör du kommer till Stockholm hälsa vännerna Nordenskiöld, Nathorst och Dahlgren så mycket från mig, och glöm ej heller lektor Nils Linder och hans fru samt Harald Wieselgren med en hjärtlig och varm hälsning från Din tillgifne Anton Stuxberg."
  Photo: Grenna Museum– Andréexpeditionen Polarcenter

Brev

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to