• Mallar till vagnar från vagnmakare Schrödter.

1. L: 123,5 cm.
2. L:167,5 cm, " 1935 " Ernst Schrödter.
3. L: 204 cm, "24/2 1930. Åkare Albin Westman.
4. L: 161 cm, " Bak Bak ".
5. L: 172 cm, B: 7 cm.
6. L: 161 cm.
7. L: 155 cm, " Avledare åklsäde ".
8. L: 157 cm.
9. L: 193 cm.
10. L: 172,5 cm.
11. L: 17 cm l, B: 4,5 cm.
12. Två delar masonit med skruv L: 35,5, B: 2,5 cm.
13. L: 18 cm, B: 2 cm.
14. L: 17 cm, B: 3,3 cm, Tj: 1,8 cm, " 3 tum axel ".
15. L: 48 cm, B: 8,5 cm.
16: L: 45,5 cm, B: 8,5 cm.
17. Masonit " 15 1/2 tum ", L: 27 cm, B: 3 cm.
18. " 3 tum axel ", L: 26,5 cm, B: 3 cm.
19. L: 42,5 cm, B: 7,8 cm.
20. L: 44 cm, B: 6,5 cm.
21. L: 40,5 cm, B: 4,5 cm.
22. L:48,5 cm, B: 4 cm.
23. L: 36,7 cm, B: 5,3 cm. Åtvik? hjul...105. 19/4 1933. A Svensson.
24. L: 52 cm, B: 12,5 cm, " timmerhögen " klosskälke flake "? 9/1 42.
25. L: 85 cm, B: 7,5 cm. Kvist ( oläslig ).
26. L: 77,5 cm, modell å ( oläsligt ) 1911 ES.
27. L: 79,5 cm, B: 5 cm.
28. L: 106 cm, B: 6,2 cm.
29: L: 62,5 cm, B: 3 cm.
30. L: 82,5 cm, B: 7,5 cm. Hanngren 4/10 1943 ES.
31. L: 113 cm, B: 9,7 cm. 1948, 10 tum utvändigt.
32. L: 79 cm. B: 7,2 cm. Mässa 5 - 12 Nu 1938 ES.
33. L: 94 cm, B: 10 cm, Tj: 2,5 cm.
34. L: 77,5 cm, B: 7,3 cm. 1943 ES Mårtensson.
35. L: 80 cm, B: 6,5 cm.
36. Material: masonit, L: 48 cm, B: 12,5 cm " Baksida.
37. L: 73,5 cm, B: 7 cm. Ernst Schrödter 15 maj 1914.
38. L: 71,5 cm, B: 6,5 cm " Ol Svensson ".
39. L: 75 cm, B: 6,8 cm " Hanngren 5/9 14 ".
40. L: 78,5 cm, B: 6 cm " Trilla ( oläsligt ) ".
41. L: 61 cm, B: 3,9 cm.
42. L: 76,5 cm, B: 6,5 cm.
43. Material: papp L: 35 cm, B 6,3 cm.
44. Material: papp L: 26 cm, B 5,5 cm.
45. L: 86,5 cm, B: 5,7 cm. Model Ernst Schrödter 1912.
46. L: 177 cm, B: 4,3 cm.
47. L: 235 cm, B: 5,5 cm.
48. L: 195,5 cm, B: 3,7 cm.
49. L: 271 cm, B: 4,5 cm.
50. L: 239 cm, B: 5,8 cm. And. Andersson 3/7 j1933, 25 :-.
51. L: 219 cm, B: 5,7 cm.
52. 185 cm, B: 4 cm " 27/7 1932 ".
53. L: 278 cm, B: 5 cm. " 14/4 1933 ES Dragkärra. A Svensson, Lundbruk södra Sverige, bredd 79 cm, 2/8 1918"
54. L: 268,5 cm, B: 7,3 cm.

Gåva från Hans Schrödter, Sundsvall.
  Photo: Medelpads fornminnesförening
 • Mallar till vagnar från vagnmakare Schrödter.

1. L: 123,5 cm.
2. L:167,5 cm, " 1935 " Ernst Schrödter.
3. L: 204 cm, "24/2 1930. Åkare Albin Westman.
4. L: 161 cm, " Bak Bak ".
5. L: 172 cm, B: 7 cm.
6. L: 161 cm.
7. L: 155 cm, " Avledare åklsäde ".
8. L: 157 cm.
9. L: 193 cm.
10. L: 172,5 cm.
11. L: 17 cm l, B: 4,5 cm.
12. Två delar masonit med skruv L: 35,5, B: 2,5 cm.
13. L: 18 cm, B: 2 cm.
14. L: 17 cm, B: 3,3 cm, Tj: 1,8 cm, " 3 tum axel ".
15. L: 48 cm, B: 8,5 cm.
16: L: 45,5 cm, B: 8,5 cm.
17. Masonit " 15 1/2 tum ", L: 27 cm, B: 3 cm.
18. " 3 tum axel ", L: 26,5 cm, B: 3 cm.
19. L: 42,5 cm, B: 7,8 cm.
20. L: 44 cm, B: 6,5 cm.
21. L: 40,5 cm, B: 4,5 cm.
22. L:48,5 cm, B: 4 cm.
23. L: 36,7 cm, B: 5,3 cm. Åtvik? hjul...105. 19/4 1933. A Svensson.
24. L: 52 cm, B: 12,5 cm, " timmerhögen " klosskälke flake "? 9/1 42.
25. L: 85 cm, B: 7,5 cm. Kvist ( oläslig ).
26. L: 77,5 cm, modell å ( oläsligt ) 1911 ES.
27. L: 79,5 cm, B: 5 cm.
28. L: 106 cm, B: 6,2 cm.
29: L: 62,5 cm, B: 3 cm.
30. L: 82,5 cm, B: 7,5 cm. Hanngren 4/10 1943 ES.
31. L: 113 cm, B: 9,7 cm. 1948, 10 tum utvändigt.
32. L: 79 cm. B: 7,2 cm. Mässa 5 - 12 Nu 1938 ES.
33. L: 94 cm, B: 10 cm, Tj: 2,5 cm.
34. L: 77,5 cm, B: 7,3 cm. 1943 ES Mårtensson.
35. L: 80 cm, B: 6,5 cm.
36. Material: masonit, L: 48 cm, B: 12,5 cm " Baksida.
37. L: 73,5 cm, B: 7 cm. Ernst Schrödter 15 maj 1914.
38. L: 71,5 cm, B: 6,5 cm " Ol Svensson ".
39. L: 75 cm, B: 6,8 cm " Hanngren 5/9 14 ".
40. L: 78,5 cm, B: 6 cm " Trilla ( oläsligt ) ".
41. L: 61 cm, B: 3,9 cm.
42. L: 76,5 cm, B: 6,5 cm.
43. Material: papp L: 35 cm, B 6,3 cm.
44. Material: papp L: 26 cm, B 5,5 cm.
45. L: 86,5 cm, B: 5,7 cm. Model Ernst Schrödter 1912.
46. L: 177 cm, B: 4,3 cm.
47. L: 235 cm, B: 5,5 cm.
48. L: 195,5 cm, B: 3,7 cm.
49. L: 271 cm, B: 4,5 cm.
50. L: 239 cm, B: 5,8 cm. And. Andersson 3/7 j1933, 25 :-.
51. L: 219 cm, B: 5,7 cm.
52. 185 cm, B: 4 cm " 27/7 1932 ".
53. L: 278 cm, B: 5 cm. " 14/4 1933 ES Dragkärra. A Svensson, Lundbruk södra Sverige, bredd 79 cm, 2/8 1918"
54. L: 268,5 cm, B: 7,3 cm.

Gåva från Hans Schrödter, Sundsvall.
  Photo: Medelpads fornminnesförening
 • Mallar till vagnar från vagnmakare Schrödter.

1. L: 123,5 cm.
2. L:167,5 cm, " 1935 " Ernst Schrödter.
3. L: 204 cm, "24/2 1930. Åkare Albin Westman.
4. L: 161 cm, " Bak Bak ".
5. L: 172 cm, B: 7 cm.
6. L: 161 cm.
7. L: 155 cm, " Avledare åklsäde ".
8. L: 157 cm.
9. L: 193 cm.
10. L: 172,5 cm.
11. L: 17 cm l, B: 4,5 cm.
12. Två delar masonit med skruv L: 35,5, B: 2,5 cm.
13. L: 18 cm, B: 2 cm.
14. L: 17 cm, B: 3,3 cm, Tj: 1,8 cm, " 3 tum axel ".
15. L: 48 cm, B: 8,5 cm.
16: L: 45,5 cm, B: 8,5 cm.
17. Masonit " 15 1/2 tum ", L: 27 cm, B: 3 cm.
18. " 3 tum axel ", L: 26,5 cm, B: 3 cm.
19. L: 42,5 cm, B: 7,8 cm.
20. L: 44 cm, B: 6,5 cm.
21. L: 40,5 cm, B: 4,5 cm.
22. L:48,5 cm, B: 4 cm.
23. L: 36,7 cm, B: 5,3 cm. Åtvik? hjul...105. 19/4 1933. A Svensson.
24. L: 52 cm, B: 12,5 cm, " timmerhögen " klosskälke flake "? 9/1 42.
25. L: 85 cm, B: 7,5 cm. Kvist ( oläslig ).
26. L: 77,5 cm, modell å ( oläsligt ) 1911 ES.
27. L: 79,5 cm, B: 5 cm.
28. L: 106 cm, B: 6,2 cm.
29: L: 62,5 cm, B: 3 cm.
30. L: 82,5 cm, B: 7,5 cm. Hanngren 4/10 1943 ES.
31. L: 113 cm, B: 9,7 cm. 1948, 10 tum utvändigt.
32. L: 79 cm. B: 7,2 cm. Mässa 5 - 12 Nu 1938 ES.
33. L: 94 cm, B: 10 cm, Tj: 2,5 cm.
34. L: 77,5 cm, B: 7,3 cm. 1943 ES Mårtensson.
35. L: 80 cm, B: 6,5 cm.
36. Material: masonit, L: 48 cm, B: 12,5 cm " Baksida.
37. L: 73,5 cm, B: 7 cm. Ernst Schrödter 15 maj 1914.
38. L: 71,5 cm, B: 6,5 cm " Ol Svensson ".
39. L: 75 cm, B: 6,8 cm " Hanngren 5/9 14 ".
40. L: 78,5 cm, B: 6 cm " Trilla ( oläsligt ) ".
41. L: 61 cm, B: 3,9 cm.
42. L: 76,5 cm, B: 6,5 cm.
43. Material: papp L: 35 cm, B 6,3 cm.
44. Material: papp L: 26 cm, B 5,5 cm.
45. L: 86,5 cm, B: 5,7 cm. Model Ernst Schrödter 1912.
46. L: 177 cm, B: 4,3 cm.
47. L: 235 cm, B: 5,5 cm.
48. L: 195,5 cm, B: 3,7 cm.
49. L: 271 cm, B: 4,5 cm.
50. L: 239 cm, B: 5,8 cm. And. Andersson 3/7 j1933, 25 :-.
51. L: 219 cm, B: 5,7 cm.
52. 185 cm, B: 4 cm " 27/7 1932 ".
53. L: 278 cm, B: 5 cm. " 14/4 1933 ES Dragkärra. A Svensson, Lundbruk södra Sverige, bredd 79 cm, 2/8 1918"
54. L: 268,5 cm, B: 7,3 cm.

Gåva från Hans Schrödter, Sundsvall.
  Photo: Medelpads fornminnesförening
 • Mallar till vagnar från vagnmakare Schrödter.

1. L: 123,5 cm.
2. L:167,5 cm, " 1935 " Ernst Schrödter.
3. L: 204 cm, "24/2 1930. Åkare Albin Westman.
4. L: 161 cm, " Bak Bak ".
5. L: 172 cm, B: 7 cm.
6. L: 161 cm.
7. L: 155 cm, " Avledare åklsäde ".
8. L: 157 cm.
9. L: 193 cm.
10. L: 172,5 cm.
11. L: 17 cm l, B: 4,5 cm.
12. Två delar masonit med skruv L: 35,5, B: 2,5 cm.
13. L: 18 cm, B: 2 cm.
14. L: 17 cm, B: 3,3 cm, Tj: 1,8 cm, " 3 tum axel ".
15. L: 48 cm, B: 8,5 cm.
16: L: 45,5 cm, B: 8,5 cm.
17. Masonit " 15 1/2 tum ", L: 27 cm, B: 3 cm.
18. " 3 tum axel ", L: 26,5 cm, B: 3 cm.
19. L: 42,5 cm, B: 7,8 cm.
20. L: 44 cm, B: 6,5 cm.
21. L: 40,5 cm, B: 4,5 cm.
22. L:48,5 cm, B: 4 cm.
23. L: 36,7 cm, B: 5,3 cm. Åtvik? hjul...105. 19/4 1933. A Svensson.
24. L: 52 cm, B: 12,5 cm, " timmerhögen " klosskälke flake "? 9/1 42.
25. L: 85 cm, B: 7,5 cm. Kvist ( oläslig ).
26. L: 77,5 cm, modell å ( oläsligt ) 1911 ES.
27. L: 79,5 cm, B: 5 cm.
28. L: 106 cm, B: 6,2 cm.
29: L: 62,5 cm, B: 3 cm.
30. L: 82,5 cm, B: 7,5 cm. Hanngren 4/10 1943 ES.
31. L: 113 cm, B: 9,7 cm. 1948, 10 tum utvändigt.
32. L: 79 cm. B: 7,2 cm. Mässa 5 - 12 Nu 1938 ES.
33. L: 94 cm, B: 10 cm, Tj: 2,5 cm.
34. L: 77,5 cm, B: 7,3 cm. 1943 ES Mårtensson.
35. L: 80 cm, B: 6,5 cm.
36. Material: masonit, L: 48 cm, B: 12,5 cm " Baksida.
37. L: 73,5 cm, B: 7 cm. Ernst Schrödter 15 maj 1914.
38. L: 71,5 cm, B: 6,5 cm " Ol Svensson ".
39. L: 75 cm, B: 6,8 cm " Hanngren 5/9 14 ".
40. L: 78,5 cm, B: 6 cm " Trilla ( oläsligt ) ".
41. L: 61 cm, B: 3,9 cm.
42. L: 76,5 cm, B: 6,5 cm.
43. Material: papp L: 35 cm, B 6,3 cm.
44. Material: papp L: 26 cm, B 5,5 cm.
45. L: 86,5 cm, B: 5,7 cm. Model Ernst Schrödter 1912.
46. L: 177 cm, B: 4,3 cm.
47. L: 235 cm, B: 5,5 cm.
48. L: 195,5 cm, B: 3,7 cm.
49. L: 271 cm, B: 4,5 cm.
50. L: 239 cm, B: 5,8 cm. And. Andersson 3/7 j1933, 25 :-.
51. L: 219 cm, B: 5,7 cm.
52. 185 cm, B: 4 cm " 27/7 1932 ".
53. L: 278 cm, B: 5 cm. " 14/4 1933 ES Dragkärra. A Svensson, Lundbruk södra Sverige, bredd 79 cm, 2/8 1918"
54. L: 268,5 cm, B: 7,3 cm.

Gåva från Hans Schrödter, Sundsvall.
  Photo: Medelpads fornminnesförening
 • Mallar till vagnar från vagnmakare Schrödter.

1. L: 123,5 cm.
2. L:167,5 cm, " 1935 " Ernst Schrödter.
3. L: 204 cm, "24/2 1930. Åkare Albin Westman.
4. L: 161 cm, " Bak Bak ".
5. L: 172 cm, B: 7 cm.
6. L: 161 cm.
7. L: 155 cm, " Avledare åklsäde ".
8. L: 157 cm.
9. L: 193 cm.
10. L: 172,5 cm.
11. L: 17 cm l, B: 4,5 cm.
12. Två delar masonit med skruv L: 35,5, B: 2,5 cm.
13. L: 18 cm, B: 2 cm.
14. L: 17 cm, B: 3,3 cm, Tj: 1,8 cm, " 3 tum axel ".
15. L: 48 cm, B: 8,5 cm.
16: L: 45,5 cm, B: 8,5 cm.
17. Masonit " 15 1/2 tum ", L: 27 cm, B: 3 cm.
18. " 3 tum axel ", L: 26,5 cm, B: 3 cm.
19. L: 42,5 cm, B: 7,8 cm.
20. L: 44 cm, B: 6,5 cm.
21. L: 40,5 cm, B: 4,5 cm.
22. L:48,5 cm, B: 4 cm.
23. L: 36,7 cm, B: 5,3 cm. Åtvik? hjul...105. 19/4 1933. A Svensson.
24. L: 52 cm, B: 12,5 cm, " timmerhögen " klosskälke flake "? 9/1 42.
25. L: 85 cm, B: 7,5 cm. Kvist ( oläslig ).
26. L: 77,5 cm, modell å ( oläsligt ) 1911 ES.
27. L: 79,5 cm, B: 5 cm.
28. L: 106 cm, B: 6,2 cm.
29: L: 62,5 cm, B: 3 cm.
30. L: 82,5 cm, B: 7,5 cm. Hanngren 4/10 1943 ES.
31. L: 113 cm, B: 9,7 cm. 1948, 10 tum utvändigt.
32. L: 79 cm. B: 7,2 cm. Mässa 5 - 12 Nu 1938 ES.
33. L: 94 cm, B: 10 cm, Tj: 2,5 cm.
34. L: 77,5 cm, B: 7,3 cm. 1943 ES Mårtensson.
35. L: 80 cm, B: 6,5 cm.
36. Material: masonit, L: 48 cm, B: 12,5 cm " Baksida.
37. L: 73,5 cm, B: 7 cm. Ernst Schrödter 15 maj 1914.
38. L: 71,5 cm, B: 6,5 cm " Ol Svensson ".
39. L: 75 cm, B: 6,8 cm " Hanngren 5/9 14 ".
40. L: 78,5 cm, B: 6 cm " Trilla ( oläsligt ) ".
41. L: 61 cm, B: 3,9 cm.
42. L: 76,5 cm, B: 6,5 cm.
43. Material: papp L: 35 cm, B 6,3 cm.
44. Material: papp L: 26 cm, B 5,5 cm.
45. L: 86,5 cm, B: 5,7 cm. Model Ernst Schrödter 1912.
46. L: 177 cm, B: 4,3 cm.
47. L: 235 cm, B: 5,5 cm.
48. L: 195,5 cm, B: 3,7 cm.
49. L: 271 cm, B: 4,5 cm.
50. L: 239 cm, B: 5,8 cm. And. Andersson 3/7 j1933, 25 :-.
51. L: 219 cm, B: 5,7 cm.
52. 185 cm, B: 4 cm " 27/7 1932 ".
53. L: 278 cm, B: 5 cm. " 14/4 1933 ES Dragkärra. A Svensson, Lundbruk södra Sverige, bredd 79 cm, 2/8 1918"
54. L: 268,5 cm, B: 7,3 cm.

Gåva från Hans Schrödter, Sundsvall.
  Photo: Medelpads fornminnesförening
 • Mallar till vagnar från vagnmakare Schrödter.

1. L: 123,5 cm.
2. L:167,5 cm, " 1935 " Ernst Schrödter.
3. L: 204 cm, "24/2 1930. Åkare Albin Westman.
4. L: 161 cm, " Bak Bak ".
5. L: 172 cm, B: 7 cm.
6. L: 161 cm.
7. L: 155 cm, " Avledare åklsäde ".
8. L: 157 cm.
9. L: 193 cm.
10. L: 172,5 cm.
11. L: 17 cm l, B: 4,5 cm.
12. Två delar masonit med skruv L: 35,5, B: 2,5 cm.
13. L: 18 cm, B: 2 cm.
14. L: 17 cm, B: 3,3 cm, Tj: 1,8 cm, " 3 tum axel ".
15. L: 48 cm, B: 8,5 cm.
16: L: 45,5 cm, B: 8,5 cm.
17. Masonit " 15 1/2 tum ", L: 27 cm, B: 3 cm.
18. " 3 tum axel ", L: 26,5 cm, B: 3 cm.
19. L: 42,5 cm, B: 7,8 cm.
20. L: 44 cm, B: 6,5 cm.
21. L: 40,5 cm, B: 4,5 cm.
22. L:48,5 cm, B: 4 cm.
23. L: 36,7 cm, B: 5,3 cm. Åtvik? hjul...105. 19/4 1933. A Svensson.
24. L: 52 cm, B: 12,5 cm, " timmerhögen " klosskälke flake "? 9/1 42.
25. L: 85 cm, B: 7,5 cm. Kvist ( oläslig ).
26. L: 77,5 cm, modell å ( oläsligt ) 1911 ES.
27. L: 79,5 cm, B: 5 cm.
28. L: 106 cm, B: 6,2 cm.
29: L: 62,5 cm, B: 3 cm.
30. L: 82,5 cm, B: 7,5 cm. Hanngren 4/10 1943 ES.
31. L: 113 cm, B: 9,7 cm. 1948, 10 tum utvändigt.
32. L: 79 cm. B: 7,2 cm. Mässa 5 - 12 Nu 1938 ES.
33. L: 94 cm, B: 10 cm, Tj: 2,5 cm.
34. L: 77,5 cm, B: 7,3 cm. 1943 ES Mårtensson.
35. L: 80 cm, B: 6,5 cm.
36. Material: masonit, L: 48 cm, B: 12,5 cm " Baksida.
37. L: 73,5 cm, B: 7 cm. Ernst Schrödter 15 maj 1914.
38. L: 71,5 cm, B: 6,5 cm " Ol Svensson ".
39. L: 75 cm, B: 6,8 cm " Hanngren 5/9 14 ".
40. L: 78,5 cm, B: 6 cm " Trilla ( oläsligt ) ".
41. L: 61 cm, B: 3,9 cm.
42. L: 76,5 cm, B: 6,5 cm.
43. Material: papp L: 35 cm, B 6,3 cm.
44. Material: papp L: 26 cm, B 5,5 cm.
45. L: 86,5 cm, B: 5,7 cm. Model Ernst Schrödter 1912.
46. L: 177 cm, B: 4,3 cm.
47. L: 235 cm, B: 5,5 cm.
48. L: 195,5 cm, B: 3,7 cm.
49. L: 271 cm, B: 4,5 cm.
50. L: 239 cm, B: 5,8 cm. And. Andersson 3/7 j1933, 25 :-.
51. L: 219 cm, B: 5,7 cm.
52. 185 cm, B: 4 cm " 27/7 1932 ".
53. L: 278 cm, B: 5 cm. " 14/4 1933 ES Dragkärra. A Svensson, Lundbruk södra Sverige, bredd 79 cm, 2/8 1918"
54. L: 268,5 cm, B: 7,3 cm.

Gåva från Hans Schrödter, Sundsvall.
  Photo: Medelpads fornminnesförening
 • Mallar till vagnar från vagnmakare Schrödter.

1. L: 123,5 cm.
2. L:167,5 cm, " 1935 " Ernst Schrödter.
3. L: 204 cm, "24/2 1930. Åkare Albin Westman.
4. L: 161 cm, " Bak Bak ".
5. L: 172 cm, B: 7 cm.
6. L: 161 cm.
7. L: 155 cm, " Avledare åklsäde ".
8. L: 157 cm.
9. L: 193 cm.
10. L: 172,5 cm.
11. L: 17 cm l, B: 4,5 cm.
12. Två delar masonit med skruv L: 35,5, B: 2,5 cm.
13. L: 18 cm, B: 2 cm.
14. L: 17 cm, B: 3,3 cm, Tj: 1,8 cm, " 3 tum axel ".
15. L: 48 cm, B: 8,5 cm.
16: L: 45,5 cm, B: 8,5 cm.
17. Masonit " 15 1/2 tum ", L: 27 cm, B: 3 cm.
18. " 3 tum axel ", L: 26,5 cm, B: 3 cm.
19. L: 42,5 cm, B: 7,8 cm.
20. L: 44 cm, B: 6,5 cm.
21. L: 40,5 cm, B: 4,5 cm.
22. L:48,5 cm, B: 4 cm.
23. L: 36,7 cm, B: 5,3 cm. Åtvik? hjul...105. 19/4 1933. A Svensson.
24. L: 52 cm, B: 12,5 cm, " timmerhögen " klosskälke flake "? 9/1 42.
25. L: 85 cm, B: 7,5 cm. Kvist ( oläslig ).
26. L: 77,5 cm, modell å ( oläsligt ) 1911 ES.
27. L: 79,5 cm, B: 5 cm.
28. L: 106 cm, B: 6,2 cm.
29: L: 62,5 cm, B: 3 cm.
30. L: 82,5 cm, B: 7,5 cm. Hanngren 4/10 1943 ES.
31. L: 113 cm, B: 9,7 cm. 1948, 10 tum utvändigt.
32. L: 79 cm. B: 7,2 cm. Mässa 5 - 12 Nu 1938 ES.
33. L: 94 cm, B: 10 cm, Tj: 2,5 cm.
34. L: 77,5 cm, B: 7,3 cm. 1943 ES Mårtensson.
35. L: 80 cm, B: 6,5 cm.
36. Material: masonit, L: 48 cm, B: 12,5 cm " Baksida.
37. L: 73,5 cm, B: 7 cm. Ernst Schrödter 15 maj 1914.
38. L: 71,5 cm, B: 6,5 cm " Ol Svensson ".
39. L: 75 cm, B: 6,8 cm " Hanngren 5/9 14 ".
40. L: 78,5 cm, B: 6 cm " Trilla ( oläsligt ) ".
41. L: 61 cm, B: 3,9 cm.
42. L: 76,5 cm, B: 6,5 cm.
43. Material: papp L: 35 cm, B 6,3 cm.
44. Material: papp L: 26 cm, B 5,5 cm.
45. L: 86,5 cm, B: 5,7 cm. Model Ernst Schrödter 1912.
46. L: 177 cm, B: 4,3 cm.
47. L: 235 cm, B: 5,5 cm.
48. L: 195,5 cm, B: 3,7 cm.
49. L: 271 cm, B: 4,5 cm.
50. L: 239 cm, B: 5,8 cm. And. Andersson 3/7 j1933, 25 :-.
51. L: 219 cm, B: 5,7 cm.
52. 185 cm, B: 4 cm " 27/7 1932 ".
53. L: 278 cm, B: 5 cm. " 14/4 1933 ES Dragkärra. A Svensson, Lundbruk södra Sverige, bredd 79 cm, 2/8 1918"
54. L: 268,5 cm, B: 7,3 cm.

Gåva från Hans Schrödter, Sundsvall.
  Photo: Medelpads fornminnesförening
 • Mallar till vagnar från vagnmakare Schrödter.

1. L: 123,5 cm.
2. L:167,5 cm, " 1935 " Ernst Schrödter.
3. L: 204 cm, "24/2 1930. Åkare Albin Westman.
4. L: 161 cm, " Bak Bak ".
5. L: 172 cm, B: 7 cm.
6. L: 161 cm.
7. L: 155 cm, " Avledare åklsäde ".
8. L: 157 cm.
9. L: 193 cm.
10. L: 172,5 cm.
11. L: 17 cm l, B: 4,5 cm.
12. Två delar masonit med skruv L: 35,5, B: 2,5 cm.
13. L: 18 cm, B: 2 cm.
14. L: 17 cm, B: 3,3 cm, Tj: 1,8 cm, " 3 tum axel ".
15. L: 48 cm, B: 8,5 cm.
16: L: 45,5 cm, B: 8,5 cm.
17. Masonit " 15 1/2 tum ", L: 27 cm, B: 3 cm.
18. " 3 tum axel ", L: 26,5 cm, B: 3 cm.
19. L: 42,5 cm, B: 7,8 cm.
20. L: 44 cm, B: 6,5 cm.
21. L: 40,5 cm, B: 4,5 cm.
22. L:48,5 cm, B: 4 cm.
23. L: 36,7 cm, B: 5,3 cm. Åtvik? hjul...105. 19/4 1933. A Svensson.
24. L: 52 cm, B: 12,5 cm, " timmerhögen " klosskälke flake "? 9/1 42.
25. L: 85 cm, B: 7,5 cm. Kvist ( oläslig ).
26. L: 77,5 cm, modell å ( oläsligt ) 1911 ES.
27. L: 79,5 cm, B: 5 cm.
28. L: 106 cm, B: 6,2 cm.
29: L: 62,5 cm, B: 3 cm.
30. L: 82,5 cm, B: 7,5 cm. Hanngren 4/10 1943 ES.
31. L: 113 cm, B: 9,7 cm. 1948, 10 tum utvändigt.
32. L: 79 cm. B: 7,2 cm. Mässa 5 - 12 Nu 1938 ES.
33. L: 94 cm, B: 10 cm, Tj: 2,5 cm.
34. L: 77,5 cm, B: 7,3 cm. 1943 ES Mårtensson.
35. L: 80 cm, B: 6,5 cm.
36. Material: masonit, L: 48 cm, B: 12,5 cm " Baksida.
37. L: 73,5 cm, B: 7 cm. Ernst Schrödter 15 maj 1914.
38. L: 71,5 cm, B: 6,5 cm " Ol Svensson ".
39. L: 75 cm, B: 6,8 cm " Hanngren 5/9 14 ".
40. L: 78,5 cm, B: 6 cm " Trilla ( oläsligt ) ".
41. L: 61 cm, B: 3,9 cm.
42. L: 76,5 cm, B: 6,5 cm.
43. Material: papp L: 35 cm, B 6,3 cm.
44. Material: papp L: 26 cm, B 5,5 cm.
45. L: 86,5 cm, B: 5,7 cm. Model Ernst Schrödter 1912.
46. L: 177 cm, B: 4,3 cm.
47. L: 235 cm, B: 5,5 cm.
48. L: 195,5 cm, B: 3,7 cm.
49. L: 271 cm, B: 4,5 cm.
50. L: 239 cm, B: 5,8 cm. And. Andersson 3/7 j1933, 25 :-.
51. L: 219 cm, B: 5,7 cm.
52. 185 cm, B: 4 cm " 27/7 1932 ".
53. L: 278 cm, B: 5 cm. " 14/4 1933 ES Dragkärra. A Svensson, Lundbruk södra Sverige, bredd 79 cm, 2/8 1918"
54. L: 268,5 cm, B: 7,3 cm.

Gåva från Hans Schrödter, Sundsvall.
  Photo: Medelpads fornminnesförening
 • Mallar till vagnar från vagnmakare Schrödter.

1. L: 123,5 cm.
2. L:167,5 cm, " 1935 " Ernst Schrödter.
3. L: 204 cm, "24/2 1930. Åkare Albin Westman.
4. L: 161 cm, " Bak Bak ".
5. L: 172 cm, B: 7 cm.
6. L: 161 cm.
7. L: 155 cm, " Avledare åklsäde ".
8. L: 157 cm.
9. L: 193 cm.
10. L: 172,5 cm.
11. L: 17 cm l, B: 4,5 cm.
12. Två delar masonit med skruv L: 35,5, B: 2,5 cm.
13. L: 18 cm, B: 2 cm.
14. L: 17 cm, B: 3,3 cm, Tj: 1,8 cm, " 3 tum axel ".
15. L: 48 cm, B: 8,5 cm.
16: L: 45,5 cm, B: 8,5 cm.
17. Masonit " 15 1/2 tum ", L: 27 cm, B: 3 cm.
18. " 3 tum axel ", L: 26,5 cm, B: 3 cm.
19. L: 42,5 cm, B: 7,8 cm.
20. L: 44 cm, B: 6,5 cm.
21. L: 40,5 cm, B: 4,5 cm.
22. L:48,5 cm, B: 4 cm.
23. L: 36,7 cm, B: 5,3 cm. Åtvik? hjul...105. 19/4 1933. A Svensson.
24. L: 52 cm, B: 12,5 cm, " timmerhögen " klosskälke flake "? 9/1 42.
25. L: 85 cm, B: 7,5 cm. Kvist ( oläslig ).
26. L: 77,5 cm, modell å ( oläsligt ) 1911 ES.
27. L: 79,5 cm, B: 5 cm.
28. L: 106 cm, B: 6,2 cm.
29: L: 62,5 cm, B: 3 cm.
30. L: 82,5 cm, B: 7,5 cm. Hanngren 4/10 1943 ES.
31. L: 113 cm, B: 9,7 cm. 1948, 10 tum utvändigt.
32. L: 79 cm. B: 7,2 cm. Mässa 5 - 12 Nu 1938 ES.
33. L: 94 cm, B: 10 cm, Tj: 2,5 cm.
34. L: 77,5 cm, B: 7,3 cm. 1943 ES Mårtensson.
35. L: 80 cm, B: 6,5 cm.
36. Material: masonit, L: 48 cm, B: 12,5 cm " Baksida.
37. L: 73,5 cm, B: 7 cm. Ernst Schrödter 15 maj 1914.
38. L: 71,5 cm, B: 6,5 cm " Ol Svensson ".
39. L: 75 cm, B: 6,8 cm " Hanngren 5/9 14 ".
40. L: 78,5 cm, B: 6 cm " Trilla ( oläsligt ) ".
41. L: 61 cm, B: 3,9 cm.
42. L: 76,5 cm, B: 6,5 cm.
43. Material: papp L: 35 cm, B 6,3 cm.
44. Material: papp L: 26 cm, B 5,5 cm.
45. L: 86,5 cm, B: 5,7 cm. Model Ernst Schrödter 1912.
46. L: 177 cm, B: 4,3 cm.
47. L: 235 cm, B: 5,5 cm.
48. L: 195,5 cm, B: 3,7 cm.
49. L: 271 cm, B: 4,5 cm.
50. L: 239 cm, B: 5,8 cm. And. Andersson 3/7 j1933, 25 :-.
51. L: 219 cm, B: 5,7 cm.
52. 185 cm, B: 4 cm " 27/7 1932 ".
53. L: 278 cm, B: 5 cm. " 14/4 1933 ES Dragkärra. A Svensson, Lundbruk södra Sverige, bredd 79 cm, 2/8 1918"
54. L: 268,5 cm, B: 7,3 cm.

Gåva från Hans Schrödter, Sundsvall.
  Photo: Medelpads fornminnesförening
 • Mallar till vagnar från vagnmakare Schrödter.

1. L: 123,5 cm.
2. L:167,5 cm, " 1935 " Ernst Schrödter.
3. L: 204 cm, "24/2 1930. Åkare Albin Westman.
4. L: 161 cm, " Bak Bak ".
5. L: 172 cm, B: 7 cm.
6. L: 161 cm.
7. L: 155 cm, " Avledare åklsäde ".
8. L: 157 cm.
9. L: 193 cm.
10. L: 172,5 cm.
11. L: 17 cm l, B: 4,5 cm.
12. Två delar masonit med skruv L: 35,5, B: 2,5 cm.
13. L: 18 cm, B: 2 cm.
14. L: 17 cm, B: 3,3 cm, Tj: 1,8 cm, " 3 tum axel ".
15. L: 48 cm, B: 8,5 cm.
16: L: 45,5 cm, B: 8,5 cm.
17. Masonit " 15 1/2 tum ", L: 27 cm, B: 3 cm.
18. " 3 tum axel ", L: 26,5 cm, B: 3 cm.
19. L: 42,5 cm, B: 7,8 cm.
20. L: 44 cm, B: 6,5 cm.
21. L: 40,5 cm, B: 4,5 cm.
22. L:48,5 cm, B: 4 cm.
23. L: 36,7 cm, B: 5,3 cm. Åtvik? hjul...105. 19/4 1933. A Svensson.
24. L: 52 cm, B: 12,5 cm, " timmerhögen " klosskälke flake "? 9/1 42.
25. L: 85 cm, B: 7,5 cm. Kvist ( oläslig ).
26. L: 77,5 cm, modell å ( oläsligt ) 1911 ES.
27. L: 79,5 cm, B: 5 cm.
28. L: 106 cm, B: 6,2 cm.
29: L: 62,5 cm, B: 3 cm.
30. L: 82,5 cm, B: 7,5 cm. Hanngren 4/10 1943 ES.
31. L: 113 cm, B: 9,7 cm. 1948, 10 tum utvändigt.
32. L: 79 cm. B: 7,2 cm. Mässa 5 - 12 Nu 1938 ES.
33. L: 94 cm, B: 10 cm, Tj: 2,5 cm.
34. L: 77,5 cm, B: 7,3 cm. 1943 ES Mårtensson.
35. L: 80 cm, B: 6,5 cm.
36. Material: masonit, L: 48 cm, B: 12,5 cm " Baksida.
37. L: 73,5 cm, B: 7 cm. Ernst Schrödter 15 maj 1914.
38. L: 71,5 cm, B: 6,5 cm " Ol Svensson ".
39. L: 75 cm, B: 6,8 cm " Hanngren 5/9 14 ".
40. L: 78,5 cm, B: 6 cm " Trilla ( oläsligt ) ".
41. L: 61 cm, B: 3,9 cm.
42. L: 76,5 cm, B: 6,5 cm.
43. Material: papp L: 35 cm, B 6,3 cm.
44. Material: papp L: 26 cm, B 5,5 cm.
45. L: 86,5 cm, B: 5,7 cm. Model Ernst Schrödter 1912.
46. L: 177 cm, B: 4,3 cm.
47. L: 235 cm, B: 5,5 cm.
48. L: 195,5 cm, B: 3,7 cm.
49. L: 271 cm, B: 4,5 cm.
50. L: 239 cm, B: 5,8 cm. And. Andersson 3/7 j1933, 25 :-.
51. L: 219 cm, B: 5,7 cm.
52. 185 cm, B: 4 cm " 27/7 1932 ".
53. L: 278 cm, B: 5 cm. " 14/4 1933 ES Dragkärra. A Svensson, Lundbruk södra Sverige, bredd 79 cm, 2/8 1918"
54. L: 268,5 cm, B: 7,3 cm.

Gåva från Hans Schrödter, Sundsvall.
  Photo: Medelpads fornminnesförening
 • Mallar till vagnar från vagnmakare Schrödter.

1. L: 123,5 cm.
2. L:167,5 cm, " 1935 " Ernst Schrödter.
3. L: 204 cm, "24/2 1930. Åkare Albin Westman.
4. L: 161 cm, " Bak Bak ".
5. L: 172 cm, B: 7 cm.
6. L: 161 cm.
7. L: 155 cm, " Avledare åklsäde ".
8. L: 157 cm.
9. L: 193 cm.
10. L: 172,5 cm.
11. L: 17 cm l, B: 4,5 cm.
12. Två delar masonit med skruv L: 35,5, B: 2,5 cm.
13. L: 18 cm, B: 2 cm.
14. L: 17 cm, B: 3,3 cm, Tj: 1,8 cm, " 3 tum axel ".
15. L: 48 cm, B: 8,5 cm.
16: L: 45,5 cm, B: 8,5 cm.
17. Masonit " 15 1/2 tum ", L: 27 cm, B: 3 cm.
18. " 3 tum axel ", L: 26,5 cm, B: 3 cm.
19. L: 42,5 cm, B: 7,8 cm.
20. L: 44 cm, B: 6,5 cm.
21. L: 40,5 cm, B: 4,5 cm.
22. L:48,5 cm, B: 4 cm.
23. L: 36,7 cm, B: 5,3 cm. Åtvik? hjul...105. 19/4 1933. A Svensson.
24. L: 52 cm, B: 12,5 cm, " timmerhögen " klosskälke flake "? 9/1 42.
25. L: 85 cm, B: 7,5 cm. Kvist ( oläslig ).
26. L: 77,5 cm, modell å ( oläsligt ) 1911 ES.
27. L: 79,5 cm, B: 5 cm.
28. L: 106 cm, B: 6,2 cm.
29: L: 62,5 cm, B: 3 cm.
30. L: 82,5 cm, B: 7,5 cm. Hanngren 4/10 1943 ES.
31. L: 113 cm, B: 9,7 cm. 1948, 10 tum utvändigt.
32. L: 79 cm. B: 7,2 cm. Mässa 5 - 12 Nu 1938 ES.
33. L: 94 cm, B: 10 cm, Tj: 2,5 cm.
34. L: 77,5 cm, B: 7,3 cm. 1943 ES Mårtensson.
35. L: 80 cm, B: 6,5 cm.
36. Material: masonit, L: 48 cm, B: 12,5 cm " Baksida.
37. L: 73,5 cm, B: 7 cm. Ernst Schrödter 15 maj 1914.
38. L: 71,5 cm, B: 6,5 cm " Ol Svensson ".
39. L: 75 cm, B: 6,8 cm " Hanngren 5/9 14 ".
40. L: 78,5 cm, B: 6 cm " Trilla ( oläsligt ) ".
41. L: 61 cm, B: 3,9 cm.
42. L: 76,5 cm, B: 6,5 cm.
43. Material: papp L: 35 cm, B 6,3 cm.
44. Material: papp L: 26 cm, B 5,5 cm.
45. L: 86,5 cm, B: 5,7 cm. Model Ernst Schrödter 1912.
46. L: 177 cm, B: 4,3 cm.
47. L: 235 cm, B: 5,5 cm.
48. L: 195,5 cm, B: 3,7 cm.
49. L: 271 cm, B: 4,5 cm.
50. L: 239 cm, B: 5,8 cm. And. Andersson 3/7 j1933, 25 :-.
51. L: 219 cm, B: 5,7 cm.
52. 185 cm, B: 4 cm " 27/7 1932 ".
53. L: 278 cm, B: 5 cm. " 14/4 1933 ES Dragkärra. A Svensson, Lundbruk södra Sverige, bredd 79 cm, 2/8 1918"
54. L: 268,5 cm, B: 7,3 cm.

Gåva från Hans Schrödter, Sundsvall.
  Photo: Medelpads fornminnesförening
 • Mallar till vagnar från vagnmakare Schrödter.

1. L: 123,5 cm.
2. L:167,5 cm, " 1935 " Ernst Schrödter.
3. L: 204 cm, "24/2 1930. Åkare Albin Westman.
4. L: 161 cm, " Bak Bak ".
5. L: 172 cm, B: 7 cm.
6. L: 161 cm.
7. L: 155 cm, " Avledare åklsäde ".
8. L: 157 cm.
9. L: 193 cm.
10. L: 172,5 cm.
11. L: 17 cm l, B: 4,5 cm.
12. Två delar masonit med skruv L: 35,5, B: 2,5 cm.
13. L: 18 cm, B: 2 cm.
14. L: 17 cm, B: 3,3 cm, Tj: 1,8 cm, " 3 tum axel ".
15. L: 48 cm, B: 8,5 cm.
16: L: 45,5 cm, B: 8,5 cm.
17. Masonit " 15 1/2 tum ", L: 27 cm, B: 3 cm.
18. " 3 tum axel ", L: 26,5 cm, B: 3 cm.
19. L: 42,5 cm, B: 7,8 cm.
20. L: 44 cm, B: 6,5 cm.
21. L: 40,5 cm, B: 4,5 cm.
22. L:48,5 cm, B: 4 cm.
23. L: 36,7 cm, B: 5,3 cm. Åtvik? hjul...105. 19/4 1933. A Svensson.
24. L: 52 cm, B: 12,5 cm, " timmerhögen " klosskälke flake "? 9/1 42.
25. L: 85 cm, B: 7,5 cm. Kvist ( oläslig ).
26. L: 77,5 cm, modell å ( oläsligt ) 1911 ES.
27. L: 79,5 cm, B: 5 cm.
28. L: 106 cm, B: 6,2 cm.
29: L: 62,5 cm, B: 3 cm.
30. L: 82,5 cm, B: 7,5 cm. Hanngren 4/10 1943 ES.
31. L: 113 cm, B: 9,7 cm. 1948, 10 tum utvändigt.
32. L: 79 cm. B: 7,2 cm. Mässa 5 - 12 Nu 1938 ES.
33. L: 94 cm, B: 10 cm, Tj: 2,5 cm.
34. L: 77,5 cm, B: 7,3 cm. 1943 ES Mårtensson.
35. L: 80 cm, B: 6,5 cm.
36. Material: masonit, L: 48 cm, B: 12,5 cm " Baksida.
37. L: 73,5 cm, B: 7 cm. Ernst Schrödter 15 maj 1914.
38. L: 71,5 cm, B: 6,5 cm " Ol Svensson ".
39. L: 75 cm, B: 6,8 cm " Hanngren 5/9 14 ".
40. L: 78,5 cm, B: 6 cm " Trilla ( oläsligt ) ".
41. L: 61 cm, B: 3,9 cm.
42. L: 76,5 cm, B: 6,5 cm.
43. Material: papp L: 35 cm, B 6,3 cm.
44. Material: papp L: 26 cm, B 5,5 cm.
45. L: 86,5 cm, B: 5,7 cm. Model Ernst Schrödter 1912.
46. L: 177 cm, B: 4,3 cm.
47. L: 235 cm, B: 5,5 cm.
48. L: 195,5 cm, B: 3,7 cm.
49. L: 271 cm, B: 4,5 cm.
50. L: 239 cm, B: 5,8 cm. And. Andersson 3/7 j1933, 25 :-.
51. L: 219 cm, B: 5,7 cm.
52. 185 cm, B: 4 cm " 27/7 1932 ".
53. L: 278 cm, B: 5 cm. " 14/4 1933 ES Dragkärra. A Svensson, Lundbruk södra Sverige, bredd 79 cm, 2/8 1918"
54. L: 268,5 cm, B: 7,3 cm.

Gåva från Hans Schrödter, Sundsvall.
  Photo: Medelpads fornminnesförening
 • Mallar till vagnar från vagnmakare Schrödter.

1. L: 123,5 cm.
2. L:167,5 cm, " 1935 " Ernst Schrödter.
3. L: 204 cm, "24/2 1930. Åkare Albin Westman.
4. L: 161 cm, " Bak Bak ".
5. L: 172 cm, B: 7 cm.
6. L: 161 cm.
7. L: 155 cm, " Avledare åklsäde ".
8. L: 157 cm.
9. L: 193 cm.
10. L: 172,5 cm.
11. L: 17 cm l, B: 4,5 cm.
12. Två delar masonit med skruv L: 35,5, B: 2,5 cm.
13. L: 18 cm, B: 2 cm.
14. L: 17 cm, B: 3,3 cm, Tj: 1,8 cm, " 3 tum axel ".
15. L: 48 cm, B: 8,5 cm.
16: L: 45,5 cm, B: 8,5 cm.
17. Masonit " 15 1/2 tum ", L: 27 cm, B: 3 cm.
18. " 3 tum axel ", L: 26,5 cm, B: 3 cm.
19. L: 42,5 cm, B: 7,8 cm.
20. L: 44 cm, B: 6,5 cm.
21. L: 40,5 cm, B: 4,5 cm.
22. L:48,5 cm, B: 4 cm.
23. L: 36,7 cm, B: 5,3 cm. Åtvik? hjul...105. 19/4 1933. A Svensson.
24. L: 52 cm, B: 12,5 cm, " timmerhögen " klosskälke flake "? 9/1 42.
25. L: 85 cm, B: 7,5 cm. Kvist ( oläslig ).
26. L: 77,5 cm, modell å ( oläsligt ) 1911 ES.
27. L: 79,5 cm, B: 5 cm.
28. L: 106 cm, B: 6,2 cm.
29: L: 62,5 cm, B: 3 cm.
30. L: 82,5 cm, B: 7,5 cm. Hanngren 4/10 1943 ES.
31. L: 113 cm, B: 9,7 cm. 1948, 10 tum utvändigt.
32. L: 79 cm. B: 7,2 cm. Mässa 5 - 12 Nu 1938 ES.
33. L: 94 cm, B: 10 cm, Tj: 2,5 cm.
34. L: 77,5 cm, B: 7,3 cm. 1943 ES Mårtensson.
35. L: 80 cm, B: 6,5 cm.
36. Material: masonit, L: 48 cm, B: 12,5 cm " Baksida.
37. L: 73,5 cm, B: 7 cm. Ernst Schrödter 15 maj 1914.
38. L: 71,5 cm, B: 6,5 cm " Ol Svensson ".
39. L: 75 cm, B: 6,8 cm " Hanngren 5/9 14 ".
40. L: 78,5 cm, B: 6 cm " Trilla ( oläsligt ) ".
41. L: 61 cm, B: 3,9 cm.
42. L: 76,5 cm, B: 6,5 cm.
43. Material: papp L: 35 cm, B 6,3 cm.
44. Material: papp L: 26 cm, B 5,5 cm.
45. L: 86,5 cm, B: 5,7 cm. Model Ernst Schrödter 1912.
46. L: 177 cm, B: 4,3 cm.
47. L: 235 cm, B: 5,5 cm.
48. L: 195,5 cm, B: 3,7 cm.
49. L: 271 cm, B: 4,5 cm.
50. L: 239 cm, B: 5,8 cm. And. Andersson 3/7 j1933, 25 :-.
51. L: 219 cm, B: 5,7 cm.
52. 185 cm, B: 4 cm " 27/7 1932 ".
53. L: 278 cm, B: 5 cm. " 14/4 1933 ES Dragkärra. A Svensson, Lundbruk södra Sverige, bredd 79 cm, 2/8 1918"
54. L: 268,5 cm, B: 7,3 cm.

Gåva från Hans Schrödter, Sundsvall.
  Photo: Medelpads fornminnesförening
 • Mallar till vagnar från vagnmakare Schrödter.

1. L: 123,5 cm.
2. L:167,5 cm, " 1935 " Ernst Schrödter.
3. L: 204 cm, "24/2 1930. Åkare Albin Westman.
4. L: 161 cm, " Bak Bak ".
5. L: 172 cm, B: 7 cm.
6. L: 161 cm.
7. L: 155 cm, " Avledare åklsäde ".
8. L: 157 cm.
9. L: 193 cm.
10. L: 172,5 cm.
11. L: 17 cm l, B: 4,5 cm.
12. Två delar masonit med skruv L: 35,5, B: 2,5 cm.
13. L: 18 cm, B: 2 cm.
14. L: 17 cm, B: 3,3 cm, Tj: 1,8 cm, " 3 tum axel ".
15. L: 48 cm, B: 8,5 cm.
16: L: 45,5 cm, B: 8,5 cm.
17. Masonit " 15 1/2 tum ", L: 27 cm, B: 3 cm.
18. " 3 tum axel ", L: 26,5 cm, B: 3 cm.
19. L: 42,5 cm, B: 7,8 cm.
20. L: 44 cm, B: 6,5 cm.
21. L: 40,5 cm, B: 4,5 cm.
22. L:48,5 cm, B: 4 cm.
23. L: 36,7 cm, B: 5,3 cm. Åtvik? hjul...105. 19/4 1933. A Svensson.
24. L: 52 cm, B: 12,5 cm, " timmerhögen " klosskälke flake "? 9/1 42.
25. L: 85 cm, B: 7,5 cm. Kvist ( oläslig ).
26. L: 77,5 cm, modell å ( oläsligt ) 1911 ES.
27. L: 79,5 cm, B: 5 cm.
28. L: 106 cm, B: 6,2 cm.
29: L: 62,5 cm, B: 3 cm.
30. L: 82,5 cm, B: 7,5 cm. Hanngren 4/10 1943 ES.
31. L: 113 cm, B: 9,7 cm. 1948, 10 tum utvändigt.
32. L: 79 cm. B: 7,2 cm. Mässa 5 - 12 Nu 1938 ES.
33. L: 94 cm, B: 10 cm, Tj: 2,5 cm.
34. L: 77,5 cm, B: 7,3 cm. 1943 ES Mårtensson.
35. L: 80 cm, B: 6,5 cm.
36. Material: masonit, L: 48 cm, B: 12,5 cm " Baksida.
37. L: 73,5 cm, B: 7 cm. Ernst Schrödter 15 maj 1914.
38. L: 71,5 cm, B: 6,5 cm " Ol Svensson ".
39. L: 75 cm, B: 6,8 cm " Hanngren 5/9 14 ".
40. L: 78,5 cm, B: 6 cm " Trilla ( oläsligt ) ".
41. L: 61 cm, B: 3,9 cm.
42. L: 76,5 cm, B: 6,5 cm.
43. Material: papp L: 35 cm, B 6,3 cm.
44. Material: papp L: 26 cm, B 5,5 cm.
45. L: 86,5 cm, B: 5,7 cm. Model Ernst Schrödter 1912.
46. L: 177 cm, B: 4,3 cm.
47. L: 235 cm, B: 5,5 cm.
48. L: 195,5 cm, B: 3,7 cm.
49. L: 271 cm, B: 4,5 cm.
50. L: 239 cm, B: 5,8 cm. And. Andersson 3/7 j1933, 25 :-.
51. L: 219 cm, B: 5,7 cm.
52. 185 cm, B: 4 cm " 27/7 1932 ".
53. L: 278 cm, B: 5 cm. " 14/4 1933 ES Dragkärra. A Svensson, Lundbruk södra Sverige, bredd 79 cm, 2/8 1918"
54. L: 268,5 cm, B: 7,3 cm.

Gåva från Hans Schrödter, Sundsvall.
  Photo: Medelpads fornminnesförening

Trämallar

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to