• Stora kapellet, terrassplan och ceremoniplats
Skogskyrkogården
    Photo: ArkDes

Ritning

Stora kapellet, terrassplan och ceremoniplats
Skogskyrkogården

Share to