• Fynden är uppdelade på 65 fyndposter och består av en större mängd ihopsamlade och framgrävda fynd, främst keramik, ca 25 000 st, ca 27 kg, förvarat i 8 backar.
Då det mesta är felbränt yngre rödgods; grytor, krukor och fat, påvisar fynden förekomsten av ett krukmakeri. Om detta har varit samtida med staden då den låg där, eller har tillkommit strax därefter är okänt.
Övriga fynd är drygt 100 kritpipsfragment varav 8 huvuden, enstaka fajans- och stengodsskärvor, lite glas samt en sölja och ett kopparmynt från 1720 (troligen förkommet på Varbergs museum enligt rapporten).
Därtill finns fyra fyndbackar med uppskattningsvis tusentals fragment, omkring 25 kg, keramik och lite kakel ifrån ”Lasarettstomten”. Troligen är detta föremål från schakthögarna, ej närmare genomgånget, men är nog det vilket omnämns i inledningen av rapporten som det som föranledde undersökningen. Kan vara insamlat både före och efter själva undersökningen.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Fynden är uppdelade på 65 fyndposter och består av en större mängd ihopsamlade och framgrävda fynd, främst keramik, ca 25 000 st, ca 27 kg, förvarat i 8 backar.
Då det mesta är felbränt yngre rödgods; grytor, krukor och fat, påvisar fynden förekomsten av ett krukmakeri. Om detta har varit samtida med staden då den låg där, eller har tillkommit strax därefter är okänt.
Övriga fynd är drygt 100 kritpipsfragment varav 8 huvuden, enstaka fajans- och stengodsskärvor, lite glas samt en sölja och ett kopparmynt från 1720 (troligen förkommet på Varbergs museum enligt rapporten).
Därtill finns fyra fyndbackar med uppskattningsvis tusentals fragment, omkring 25 kg, keramik och lite kakel ifrån ”Lasarettstomten”. Troligen är detta föremål från schakthögarna, ej närmare genomgånget, men är nog det vilket omnämns i inledningen av rapporten som det som föranledde undersökningen. Kan vara insamlat både före och efter själva undersökningen.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Fynden är uppdelade på 65 fyndposter och består av en större mängd ihopsamlade och framgrävda fynd, främst keramik, ca 25 000 st, ca 27 kg, förvarat i 8 backar.
Då det mesta är felbränt yngre rödgods; grytor, krukor och fat, påvisar fynden förekomsten av ett krukmakeri. Om detta har varit samtida med staden då den låg där, eller har tillkommit strax därefter är okänt.
Övriga fynd är drygt 100 kritpipsfragment varav 8 huvuden, enstaka fajans- och stengodsskärvor, lite glas samt en sölja och ett kopparmynt från 1720 (troligen förkommet på Varbergs museum enligt rapporten).
Därtill finns fyra fyndbackar med uppskattningsvis tusentals fragment, omkring 25 kg, keramik och lite kakel ifrån ”Lasarettstomten”. Troligen är detta föremål från schakthögarna, ej närmare genomgånget, men är nog det vilket omnämns i inledningen av rapporten som det som föranledde undersökningen. Kan vara insamlat både före och efter själva undersökningen.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Fynden är uppdelade på 65 fyndposter och består av en större mängd ihopsamlade och framgrävda fynd, främst keramik, ca 25 000 st, ca 27 kg, förvarat i 8 backar.
Då det mesta är felbränt yngre rödgods; grytor, krukor och fat, påvisar fynden förekomsten av ett krukmakeri. Om detta har varit samtida med staden då den låg där, eller har tillkommit strax därefter är okänt.
Övriga fynd är drygt 100 kritpipsfragment varav 8 huvuden, enstaka fajans- och stengodsskärvor, lite glas samt en sölja och ett kopparmynt från 1720 (troligen förkommet på Varbergs museum enligt rapporten).
Därtill finns fyra fyndbackar med uppskattningsvis tusentals fragment, omkring 25 kg, keramik och lite kakel ifrån ”Lasarettstomten”. Troligen är detta föremål från schakthögarna, ej närmare genomgånget, men är nog det vilket omnämns i inledningen av rapporten som det som föranledde undersökningen. Kan vara insamlat både före och efter själva undersökningen.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Fynden är uppdelade på 65 fyndposter och består av en större mängd ihopsamlade och framgrävda fynd, främst keramik, ca 25 000 st, ca 27 kg, förvarat i 8 backar.
Då det mesta är felbränt yngre rödgods; grytor, krukor och fat, påvisar fynden förekomsten av ett krukmakeri. Om detta har varit samtida med staden då den låg där, eller har tillkommit strax därefter är okänt.
Övriga fynd är drygt 100 kritpipsfragment varav 8 huvuden, enstaka fajans- och stengodsskärvor, lite glas samt en sölja och ett kopparmynt från 1720 (troligen förkommet på Varbergs museum enligt rapporten).
Därtill finns fyra fyndbackar med uppskattningsvis tusentals fragment, omkring 25 kg, keramik och lite kakel ifrån ”Lasarettstomten”. Troligen är detta föremål från schakthögarna, ej närmare genomgånget, men är nog det vilket omnämns i inledningen av rapporten som det som föranledde undersökningen. Kan vara insamlat både före och efter själva undersökningen.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Fynden är uppdelade på 65 fyndposter och består av en större mängd ihopsamlade och framgrävda fynd, främst keramik, ca 25 000 st, ca 27 kg, förvarat i 8 backar.
Då det mesta är felbränt yngre rödgods; grytor, krukor och fat, påvisar fynden förekomsten av ett krukmakeri. Om detta har varit samtida med staden då den låg där, eller har tillkommit strax därefter är okänt.
Övriga fynd är drygt 100 kritpipsfragment varav 8 huvuden, enstaka fajans- och stengodsskärvor, lite glas samt en sölja och ett kopparmynt från 1720 (troligen förkommet på Varbergs museum enligt rapporten).
Därtill finns fyra fyndbackar med uppskattningsvis tusentals fragment, omkring 25 kg, keramik och lite kakel ifrån ”Lasarettstomten”. Troligen är detta föremål från schakthögarna, ej närmare genomgånget, men är nog det vilket omnämns i inledningen av rapporten som det som föranledde undersökningen. Kan vara insamlat både före och efter själva undersökningen.
  Photo: Sandelin, Charlotta / Hallands kulturhistoriska museum
 • Fynden är uppdelade på 65 fyndposter och består av en större mängd ihopsamlade och framgrävda fynd, främst keramik, ca 25 000 st, ca 27 kg, förvarat i 8 backar.
Då det mesta är felbränt yngre rödgods; grytor, krukor och fat, påvisar fynden förekomsten av ett krukmakeri. Om detta har varit samtida med staden då den låg där, eller har tillkommit strax därefter är okänt.
Övriga fynd är drygt 100 kritpipsfragment varav 8 huvuden, enstaka fajans- och stengodsskärvor, lite glas samt en sölja och ett kopparmynt från 1720 (troligen förkommet på Varbergs museum enligt rapporten).
Därtill finns fyra fyndbackar med uppskattningsvis tusentals fragment, omkring 25 kg, keramik och lite kakel ifrån ”Lasarettstomten”. Troligen är detta föremål från schakthögarna, ej närmare genomgånget, men är nog det vilket omnämns i inledningen av rapporten som det som föranledde undersökningen. Kan vara insamlat både före och efter själva undersökningen.
  Photo: Sandelin, Charlotta / Hallands kulturhistoriska museum

Arkeologisk undersökning

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to