Järnstämpel

Hänvisning: Föremålet tillhör Bo Molanders samling av stämplat stångjärn, tidigare deponerad av Jernkontoret som L2013 Molander, Bo., Bo Molanders samling av stämplat stångjärn, Daedalus 1982 s. 121-130 Kungl. Patent- och Registreringsverket, Svenska Järnstämplar, Stockholm 1908 Dahlgren E.W., Järnvräkeri och Järnstämpling, Stockholm 1930 Tekniska museets arkiv, Bo Molanders samling rörande stångjärnsstämplar, Ark. BOM_F1

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to