• KLM45787:7:1-8 Arkivalier. :1 tidningsartikel om C O Svanberg i Kristianstadsbladet 19 juni 1954. :2 tidningsartikel på engelska i tidningen Keeler´s Hotel Weekly 7 oktober 1922. :3 biografiskt manuskript om C O Svanberg skrivet av dotterdottern Alva Holmquist-Nissen i februari 1963 med hjälp av skriftliga källor och modern Louisas minnen. : 4 ett par kopierade sidor ur okänd bok som handlar om C O Svanberg. : 5 vykort föreställande Hilda af Kalmar som C O Svanbergs far C F Svanberg var kapten för. Kortet är skickat till Fru Olle Holmquist 1979. :6 tidningsartikel om 91 åringen CO Svanberg. :7 nekrolog för Carl Olof Svanberg. :8 artikel ur Barometern 9/2 1981 om Skansen i Kalmar med kopplingar till Olle Holmquist, Svartingstorp och C O Svanberg.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM45787:7:1-8 Arkivalier. :1 tidningsartikel om C O Svanberg i Kristianstadsbladet 19 juni 1954. :2 tidningsartikel på engelska i tidningen Keeler´s Hotel Weekly 7 oktober 1922. :3 biografiskt manuskript om C O Svanberg skrivet av dotterdottern Alva Holmquist-Nissen i februari 1963 med hjälp av skriftliga källor och modern Louisas minnen. : 4 ett par kopierade sidor ur okänd bok som handlar om C O Svanberg. : 5 vykort föreställande Hilda af Kalmar som C O Svanbergs far C F Svanberg var kapten för. Kortet är skickat till Fru Olle Holmquist 1979. :6 tidningsartikel om 91 åringen CO Svanberg. :7 nekrolog för Carl Olof Svanberg. :8 artikel ur Barometern 9/2 1981 om Skansen i Kalmar med kopplingar till Olle Holmquist, Svartingstorp och C O Svanberg.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM45787:7:1-8 Arkivalier. :1 tidningsartikel om C O Svanberg i Kristianstadsbladet 19 juni 1954. :2 tidningsartikel på engelska i tidningen Keeler´s Hotel Weekly 7 oktober 1922. :3 biografiskt manuskript om C O Svanberg skrivet av dotterdottern Alva Holmquist-Nissen i februari 1963 med hjälp av skriftliga källor och modern Louisas minnen. : 4 ett par kopierade sidor ur okänd bok som handlar om C O Svanberg. : 5 vykort föreställande Hilda af Kalmar som C O Svanbergs far C F Svanberg var kapten för. Kortet är skickat till Fru Olle Holmquist 1979. :6 tidningsartikel om 91 åringen CO Svanberg. :7 nekrolog för Carl Olof Svanberg. :8 artikel ur Barometern 9/2 1981 om Skansen i Kalmar med kopplingar till Olle Holmquist, Svartingstorp och C O Svanberg.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM45787:7:1-8 Arkivalier. :1 tidningsartikel om C O Svanberg i Kristianstadsbladet 19 juni 1954. :2 tidningsartikel på engelska i tidningen Keeler´s Hotel Weekly 7 oktober 1922. :3 biografiskt manuskript om C O Svanberg skrivet av dotterdottern Alva Holmquist-Nissen i februari 1963 med hjälp av skriftliga källor och modern Louisas minnen. : 4 ett par kopierade sidor ur okänd bok som handlar om C O Svanberg. : 5 vykort föreställande Hilda af Kalmar som C O Svanbergs far C F Svanberg var kapten för. Kortet är skickat till Fru Olle Holmquist 1979. :6 tidningsartikel om 91 åringen CO Svanberg. :7 nekrolog för Carl Olof Svanberg. :8 artikel ur Barometern 9/2 1981 om Skansen i Kalmar med kopplingar till Olle Holmquist, Svartingstorp och C O Svanberg.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM45787:7:1-8 Arkivalier. :1 tidningsartikel om C O Svanberg i Kristianstadsbladet 19 juni 1954. :2 tidningsartikel på engelska i tidningen Keeler´s Hotel Weekly 7 oktober 1922. :3 biografiskt manuskript om C O Svanberg skrivet av dotterdottern Alva Holmquist-Nissen i februari 1963 med hjälp av skriftliga källor och modern Louisas minnen. : 4 ett par kopierade sidor ur okänd bok som handlar om C O Svanberg. : 5 vykort föreställande Hilda af Kalmar som C O Svanbergs far C F Svanberg var kapten för. Kortet är skickat till Fru Olle Holmquist 1979. :6 tidningsartikel om 91 åringen CO Svanberg. :7 nekrolog för Carl Olof Svanberg. :8 artikel ur Barometern 9/2 1981 om Skansen i Kalmar med kopplingar till Olle Holmquist, Svartingstorp och C O Svanberg.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM45787:7:1-8 Arkivalier. :1 tidningsartikel om C O Svanberg i Kristianstadsbladet 19 juni 1954. :2 tidningsartikel på engelska i tidningen Keeler´s Hotel Weekly 7 oktober 1922. :3 biografiskt manuskript om C O Svanberg skrivet av dotterdottern Alva Holmquist-Nissen i februari 1963 med hjälp av skriftliga källor och modern Louisas minnen. : 4 ett par kopierade sidor ur okänd bok som handlar om C O Svanberg. : 5 vykort föreställande Hilda af Kalmar som C O Svanbergs far C F Svanberg var kapten för. Kortet är skickat till Fru Olle Holmquist 1979. :6 tidningsartikel om 91 åringen CO Svanberg. :7 nekrolog för Carl Olof Svanberg. :8 artikel ur Barometern 9/2 1981 om Skansen i Kalmar med kopplingar till Olle Holmquist, Svartingstorp och C O Svanberg.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM45787:7:1-8 Arkivalier. :1 tidningsartikel om C O Svanberg i Kristianstadsbladet 19 juni 1954. :2 tidningsartikel på engelska i tidningen Keeler´s Hotel Weekly 7 oktober 1922. :3 biografiskt manuskript om C O Svanberg skrivet av dotterdottern Alva Holmquist-Nissen i februari 1963 med hjälp av skriftliga källor och modern Louisas minnen. : 4 ett par kopierade sidor ur okänd bok som handlar om C O Svanberg. : 5 vykort föreställande Hilda af Kalmar som C O Svanbergs far C F Svanberg var kapten för. Kortet är skickat till Fru Olle Holmquist 1979. :6 tidningsartikel om 91 åringen CO Svanberg. :7 nekrolog för Carl Olof Svanberg. :8 artikel ur Barometern 9/2 1981 om Skansen i Kalmar med kopplingar till Olle Holmquist, Svartingstorp och C O Svanberg.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM45787:7:1-8 Arkivalier. :1 tidningsartikel om C O Svanberg i Kristianstadsbladet 19 juni 1954. :2 tidningsartikel på engelska i tidningen Keeler´s Hotel Weekly 7 oktober 1922. :3 biografiskt manuskript om C O Svanberg skrivet av dotterdottern Alva Holmquist-Nissen i februari 1963 med hjälp av skriftliga källor och modern Louisas minnen. : 4 ett par kopierade sidor ur okänd bok som handlar om C O Svanberg. : 5 vykort föreställande Hilda af Kalmar som C O Svanbergs far C F Svanberg var kapten för. Kortet är skickat till Fru Olle Holmquist 1979. :6 tidningsartikel om 91 åringen CO Svanberg. :7 nekrolog för Carl Olof Svanberg. :8 artikel ur Barometern 9/2 1981 om Skansen i Kalmar med kopplingar till Olle Holmquist, Svartingstorp och C O Svanberg.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM45787:7:1-8 Arkivalier. :1 tidningsartikel om C O Svanberg i Kristianstadsbladet 19 juni 1954. :2 tidningsartikel på engelska i tidningen Keeler´s Hotel Weekly 7 oktober 1922. :3 biografiskt manuskript om C O Svanberg skrivet av dotterdottern Alva Holmquist-Nissen i februari 1963 med hjälp av skriftliga källor och modern Louisas minnen. : 4 ett par kopierade sidor ur okänd bok som handlar om C O Svanberg. : 5 vykort föreställande Hilda af Kalmar som C O Svanbergs far C F Svanberg var kapten för. Kortet är skickat till Fru Olle Holmquist 1979. :6 tidningsartikel om 91 åringen CO Svanberg. :7 nekrolog för Carl Olof Svanberg. :8 artikel ur Barometern 9/2 1981 om Skansen i Kalmar med kopplingar till Olle Holmquist, Svartingstorp och C O Svanberg.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM45787:7:1-8 Arkivalier. :1 tidningsartikel om C O Svanberg i Kristianstadsbladet 19 juni 1954. :2 tidningsartikel på engelska i tidningen Keeler´s Hotel Weekly 7 oktober 1922. :3 biografiskt manuskript om C O Svanberg skrivet av dotterdottern Alva Holmquist-Nissen i februari 1963 med hjälp av skriftliga källor och modern Louisas minnen. : 4 ett par kopierade sidor ur okänd bok som handlar om C O Svanberg. : 5 vykort föreställande Hilda af Kalmar som C O Svanbergs far C F Svanberg var kapten för. Kortet är skickat till Fru Olle Holmquist 1979. :6 tidningsartikel om 91 åringen CO Svanberg. :7 nekrolog för Carl Olof Svanberg. :8 artikel ur Barometern 9/2 1981 om Skansen i Kalmar med kopplingar till Olle Holmquist, Svartingstorp och C O Svanberg.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM45787:7:1-8 Arkivalier. :1 tidningsartikel om C O Svanberg i Kristianstadsbladet 19 juni 1954. :2 tidningsartikel på engelska i tidningen Keeler´s Hotel Weekly 7 oktober 1922. :3 biografiskt manuskript om C O Svanberg skrivet av dotterdottern Alva Holmquist-Nissen i februari 1963 med hjälp av skriftliga källor och modern Louisas minnen. : 4 ett par kopierade sidor ur okänd bok som handlar om C O Svanberg. : 5 vykort föreställande Hilda af Kalmar som C O Svanbergs far C F Svanberg var kapten för. Kortet är skickat till Fru Olle Holmquist 1979. :6 tidningsartikel om 91 åringen CO Svanberg. :7 nekrolog för Carl Olof Svanberg. :8 artikel ur Barometern 9/2 1981 om Skansen i Kalmar med kopplingar till Olle Holmquist, Svartingstorp och C O Svanberg.
  Photo: Kalmar läns museum
 • KLM45787:7:1-8 Arkivalier. :1 tidningsartikel om C O Svanberg i Kristianstadsbladet 19 juni 1954. :2 tidningsartikel på engelska i tidningen Keeler´s Hotel Weekly 7 oktober 1922. :3 biografiskt manuskript om C O Svanberg skrivet av dotterdottern Alva Holmquist-Nissen i februari 1963 med hjälp av skriftliga källor och modern Louisas minnen. : 4 ett par kopierade sidor ur okänd bok som handlar om C O Svanberg. : 5 vykort föreställande Hilda af Kalmar som C O Svanbergs far C F Svanberg var kapten för. Kortet är skickat till Fru Olle Holmquist 1979. :6 tidningsartikel om 91 åringen CO Svanberg. :7 nekrolog för Carl Olof Svanberg. :8 artikel ur Barometern 9/2 1981 om Skansen i Kalmar med kopplingar till Olle Holmquist, Svartingstorp och C O Svanberg.
  Photo: Kalmar läns museum

Arkivalie

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to