• Herbarium med blå hårda pärmar ihopbundna med svarta bomullsband. Ordet HERBARIUM är tryckt på framsidan i guldskrift. Herbariet innehåller 42 pressade växter upptejpade på kartong, en växt per kartongsida.
    Photo: Vallby Friluftsmuseum

Herbarium

Herbarium med blå hårda pärmar ihopbundna med svarta bomullsband. Ordet HERBARIUM är tryckt på framsidan i guldskrift. Herbariet innehåller 42 pressade växter upptejpade på kartong, en växt per kartongsida.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to