• Säng, utdragbar konstruktion, i  två delar. Mittersta delen saknas. Högt uppbyggd huvudände med gavelmotiv i det skurna krönet och tre svarvade knoppar. Vid fot- och huvudände ramverk av lister och utanför detta svarvade kolonner. Svarvade fötter. Ådermålad i mellanbruna och bruna nyanser.
    Photo: Wike, Frej / Vallby Friluftsmuseum
  • Säng, utdragbar konstruktion, i  två delar. Mittersta delen saknas. Högt uppbyggd huvudände med gavelmotiv i det skurna krönet och tre svarvade knoppar. Vid fot- och huvudände ramverk av lister och utanför detta svarvade kolonner. Svarvade fötter. Ådermålad i mellanbruna och bruna nyanser.
    Photo: Wike, Frej / Vallby Friluftsmuseum

Säng

Säng, utdragbar konstruktion, i två delar. Mittersta delen saknas. Högt uppbyggd huvudände med gavelmotiv i det skurna krönet och tre svarvade knoppar. Vid fot- och huvudände ramverk av lister och utanför detta svarvade kolonner. Svarvade fötter. Ådermålad i mellanbruna och bruna nyanser.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to