• Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum
 • Samling av Varbergssouvenirer.
a) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
b) kakelplatta "Varbergs fästning". 
Mått: längd 15 cm, bredd 15 cm, höjd 1 cm.
c) askfat "Varbergs fästning". 
Mått: längd 17 cm, bredd 9,5 cm, höjd 2,5 cm.
d) glas, minne från industriutställningen 1904.
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
e) glas, minne från industriutställningen 1904
Mått: diameter 5,5 cm, höjd 9,5 cm.
f) äggkopp, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
g) äggkopp, "Varbergs stadshotell".
Mått: diameter 4,5 cm, höjd 6 cm.
h) dosa av tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 7,7 cm, höjd 3 cm. 
i) underlägg tenn, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 8 cm, höjd 0,5 cm.
j) tennfat, "Varbergs fästning".
Mått: diameter 19 cm, höjd 1,5 cm.
k) tennfat, "Varbergs fästning"
Mått: diameter 18 cm, höjd 1 cm.
  Photo: Hallands kulturhistoriska museum

Souvenir, samling

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to