• Skiss till skyttlad matta.
Formgivare: Kerstin Butler
"Matilda"
    Photo: Hemslöjdens Samlingar
  • Skiss till skyttlad matta.
Formgivare: Kerstin Butler
"Matilda"
    Photo: Hemslöjdens Samlingar

Vävprov, Skisser

Skiss till skyttlad matta.

Formgivare: Kerstin Butler

"Matilda"

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to