Hemslöjdens samlingar består av föremål och bilder som landets hemslöjdsföreningar samlat de senaste hundra åren. Samlingen speglar såväl hemslöjdsföreningarnas egen produktion som traditionell slöjd. Hemslöjdens samlingar är ett samarbete mellan Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och dess medlemsföreningar, samt Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Föreningar med föremål och bilder i Hemslöjdens samlingar

Aktuellt

Nya objekt

Om Hemslöjdens samlingar

Hemslöjdens samlingar består av föremål och bilder som hemslöjdsföreningarna samlat de senaste hundra åren.

Under 1900-talet har svenska hemslöjdsföreningar byggt upp unika samlingar med föremål. Sedan 1996 har dessa föremål katalogiserats och digitaliserats för att göras tillgängliga. I samlingarna finns exempel både på hemslöjdsföreningarnas egen produktion och på traditionell slöjd. Här finns korgar, vantar, smidesljusstakar, träskedar, vävprover, keramik och mycket annat. Samlingarna utgör en viktig del i hemslöjdens historia. I Hemslöjdens samlingars databas finns drygt 55 000 föremål registrerade och hemslöjdsföreningarna arbetar för att så många föremål och bilder som möjligt ska finnas på Digitalt museum.

2016 - 2018 digitaliserades och publicerades Zickermans studiesamling , som är en samling på ca 12 000 bilder föreställande olika textila tekniker på Digitalt museum och i början av 2019 blev hela samlingen tillgänglig.

Hemslöjdens samlingar är ett samarbete mellan Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och dess medlemsföreningar samt Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Share to