• Brev 1901-09-24 från John och Joseph Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sju sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 24 Sept.
f.m. 1901
Snälla Mamma, Hjalmar
och Enne!
Nu är Pappa undersökt för andra [inskrivet: gången]
I går afton en kvart före
8 hämtades Pappa till under-
sökningen. Nu är det som väl
är öfverståndet utan några
svårare följder af söfningen.
Pappa fick först lavermang
och ett bad. Jag var för brefvets
skull tvungen att gå 5 minu-
ter [överstruket: fo] [inskrivet: efter] åtta, så jag var inte
närvarande när Pappa kom
upp. Pappa hade känt sig
lite yr med åtföljande huf-
.
[Sida 2]
vudverk. En af systrarna hade
förberett sig att vaka öfver
Pappa i natt, men det behöfde
hon inte. Pappa tål söfningen
ovanligt bra.
Vid 8 tiden i morse var jag
hos Pappa. Pappa hade efter
omständigheterna sofvit ovanligt
godt i natt men var natur-
ligtvis fortfarande matt.
De tycks inte ännu ha
kommit till något egentligt
resultat, trotts att de voro
4 läkare. (Jag har ännu inte kom
mit i tillfälle att tala med dok-
torn, [inskrivet: efter undersökn.] utan skrifver hvad jag
hört af Pappa.) Undersökningen
varade antagligen tre kvart.
Först skjöljdes blåsan, och un-
der tiden söfdes Pappa. De
.
[Sida 3]
försökte utröna om något
var fanns i det rör som
går från högra njuren till
blåsan. Det är dr. Josefsson
som är spesialist i dylika
saker, med ett instrument, som
endast han har. Emellertid
hittade han aldrig ifrågavaran-
[överstruket: t] de rör. Dr. Rissler tycks
nästan [överstruket: tvifla på] [inskrivet: tro] att Pappa
[inskrivet: inte] har mer än en njure, Pappa
tyckte sig förstå det af hans
samtal med Pappa i dag.
Det är bara att lungt vän-
ta tiden [överstruket streck över a] an. Doktorerna tyckas
intressera sig mycke för fallet
och göra naturligtvis allt för
att få [inskrivet: det] klart för sig. Det
tycks inte vara några lätta sa-
ker. De få kanske till och 
.
[Sida 4]
med, om inga andra medel föra
till något resultat, göra ett
snitt i högra sidan för att
öfvertyga sig om att någon
njure finns där.
e.m.
I afton känner sig Pappa
rätt kry. Presis som vanligt.
Till frukost försökte Pappa äta
lite gröt, men det [överstruket ord] [inskrivet: gick]
inte. Det var också allt för
tidigt efter söfningen, som dok-
torn sa, men till [överskrivet: g] middag
åt Pappa en stor tallrik
soppa, och på förmiddagen
päron och plommon. I afton
har Pappa druckit sitt kaffe
och mår väl af allt sam-
mans.
.
[Sida 5]
Några baciller fans inte
i Pappas urin.
Ja, nu får inte Mamma 
bli lessen fast detta brefvet
låter tråkigt. Jag läste nu
igenom hvad jag skrifvit och
fann det nästan tråkigare
än hvad verkligheten är.
Det är så svårt att skrifva.
Det blir bara osammanhängan
de, framstötta meningar, som
verka så kalla och obevekliga.
Jag har flera gånger talat
med pappa om han inte
ville att Mamma skulle 
komma hit upp, men aldrig
fått något ordentligt svar.
Nu, när jag håller på att
sluta brefvet, ber Pappa mig
skrifva och fråga om inte
.
[Sida 6]
Mamma vill komma, och
det vill naturligtvis [överskrivet: m] Mamma
gärna. Det skulle vara så
roligt om Mamma komme.
Farväl så länge
Hälsningar till
alla
Pappa
och 
John
P.S. Tack så mycke för
brefkortet. Det ä katten hvad
de se roliga ut barna.
Det är bra som jag har det
på ateljen, några stolar
vore ju onödiga för den här
lilla tiden, som jag tänker
bo där. 
DS.
.
[Sida 7]
Du Enne kan gärna
skrifa lite till Pappa
och tala om dina jakter
och hur det går i skolan
Gör det du blir Pappa
glad.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1901-09-24 från John och Joseph Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sju sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 24 Sept.
f.m. 1901
Snälla Mamma, Hjalmar
och Enne!
Nu är Pappa undersökt för andra [inskrivet: gången]
I går afton en kvart före
8 hämtades Pappa till under-
sökningen. Nu är det som väl
är öfverståndet utan några
svårare följder af söfningen.
Pappa fick först lavermang
och ett bad. Jag var för brefvets
skull tvungen att gå 5 minu-
ter [överstruket: fo] [inskrivet: efter] åtta, så jag var inte
närvarande när Pappa kom
upp. Pappa hade känt sig
lite yr med åtföljande huf-
.
[Sida 2]
vudverk. En af systrarna hade
förberett sig att vaka öfver
Pappa i natt, men det behöfde
hon inte. Pappa tål söfningen
ovanligt bra.
Vid 8 tiden i morse var jag
hos Pappa. Pappa hade efter
omständigheterna sofvit ovanligt
godt i natt men var natur-
ligtvis fortfarande matt.
De tycks inte ännu ha
kommit till något egentligt
resultat, trotts att de voro
4 läkare. (Jag har ännu inte kom
mit i tillfälle att tala med dok-
torn, [inskrivet: efter undersökn.] utan skrifver hvad jag
hört af Pappa.) Undersökningen
varade antagligen tre kvart.
Först skjöljdes blåsan, och un-
der tiden söfdes Pappa. De
.
[Sida 3]
försökte utröna om något
var fanns i det rör som
går från högra njuren till
blåsan. Det är dr. Josefsson
som är spesialist i dylika
saker, med ett instrument, som
endast han har. Emellertid
hittade han aldrig ifrågavaran-
[överstruket: t] de rör. Dr. Rissler tycks
nästan [överstruket: tvifla på] [inskrivet: tro] att Pappa
[inskrivet: inte] har mer än en njure, Pappa
tyckte sig förstå det af hans
samtal med Pappa i dag.
Det är bara att lungt vän-
ta tiden [överstruket streck över a] an. Doktorerna tyckas
intressera sig mycke för fallet
och göra naturligtvis allt för
att få [inskrivet: det] klart för sig. Det
tycks inte vara några lätta sa-
ker. De få kanske till och 
.
[Sida 4]
med, om inga andra medel föra
till något resultat, göra ett
snitt i högra sidan för att
öfvertyga sig om att någon
njure finns där.
e.m.
I afton känner sig Pappa
rätt kry. Presis som vanligt.
Till frukost försökte Pappa äta
lite gröt, men det [överstruket ord] [inskrivet: gick]
inte. Det var också allt för
tidigt efter söfningen, som dok-
torn sa, men till [överskrivet: g] middag
åt Pappa en stor tallrik
soppa, och på förmiddagen
päron och plommon. I afton
har Pappa druckit sitt kaffe
och mår väl af allt sam-
mans.
.
[Sida 5]
Några baciller fans inte
i Pappas urin.
Ja, nu får inte Mamma 
bli lessen fast detta brefvet
låter tråkigt. Jag läste nu
igenom hvad jag skrifvit och
fann det nästan tråkigare
än hvad verkligheten är.
Det är så svårt att skrifva.
Det blir bara osammanhängan
de, framstötta meningar, som
verka så kalla och obevekliga.
Jag har flera gånger talat
med pappa om han inte
ville att Mamma skulle 
komma hit upp, men aldrig
fått något ordentligt svar.
Nu, när jag håller på att
sluta brefvet, ber Pappa mig
skrifva och fråga om inte
.
[Sida 6]
Mamma vill komma, och
det vill naturligtvis [överskrivet: m] Mamma
gärna. Det skulle vara så
roligt om Mamma komme.
Farväl så länge
Hälsningar till
alla
Pappa
och 
John
P.S. Tack så mycke för
brefkortet. Det ä katten hvad
de se roliga ut barna.
Det är bra som jag har det
på ateljen, några stolar
vore ju onödiga för den här
lilla tiden, som jag tänker
bo där. 
DS.
.
[Sida 7]
Du Enne kan gärna
skrifa lite till Pappa
och tala om dina jakter
och hur det går i skolan
Gör det du blir Pappa
glad.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1901-09-24 från John och Joseph Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sju sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 24 Sept.
f.m. 1901
Snälla Mamma, Hjalmar
och Enne!
Nu är Pappa undersökt för andra [inskrivet: gången]
I går afton en kvart före
8 hämtades Pappa till under-
sökningen. Nu är det som väl
är öfverståndet utan några
svårare följder af söfningen.
Pappa fick först lavermang
och ett bad. Jag var för brefvets
skull tvungen att gå 5 minu-
ter [överstruket: fo] [inskrivet: efter] åtta, så jag var inte
närvarande när Pappa kom
upp. Pappa hade känt sig
lite yr med åtföljande huf-
.
[Sida 2]
vudverk. En af systrarna hade
förberett sig att vaka öfver
Pappa i natt, men det behöfde
hon inte. Pappa tål söfningen
ovanligt bra.
Vid 8 tiden i morse var jag
hos Pappa. Pappa hade efter
omständigheterna sofvit ovanligt
godt i natt men var natur-
ligtvis fortfarande matt.
De tycks inte ännu ha
kommit till något egentligt
resultat, trotts att de voro
4 läkare. (Jag har ännu inte kom
mit i tillfälle att tala med dok-
torn, [inskrivet: efter undersökn.] utan skrifver hvad jag
hört af Pappa.) Undersökningen
varade antagligen tre kvart.
Först skjöljdes blåsan, och un-
der tiden söfdes Pappa. De
.
[Sida 3]
försökte utröna om något
var fanns i det rör som
går från högra njuren till
blåsan. Det är dr. Josefsson
som är spesialist i dylika
saker, med ett instrument, som
endast han har. Emellertid
hittade han aldrig ifrågavaran-
[överstruket: t] de rör. Dr. Rissler tycks
nästan [överstruket: tvifla på] [inskrivet: tro] att Pappa
[inskrivet: inte] har mer än en njure, Pappa
tyckte sig förstå det af hans
samtal med Pappa i dag.
Det är bara att lungt vän-
ta tiden [överstruket streck över a] an. Doktorerna tyckas
intressera sig mycke för fallet
och göra naturligtvis allt för
att få [inskrivet: det] klart för sig. Det
tycks inte vara några lätta sa-
ker. De få kanske till och 
.
[Sida 4]
med, om inga andra medel föra
till något resultat, göra ett
snitt i högra sidan för att
öfvertyga sig om att någon
njure finns där.
e.m.
I afton känner sig Pappa
rätt kry. Presis som vanligt.
Till frukost försökte Pappa äta
lite gröt, men det [överstruket ord] [inskrivet: gick]
inte. Det var också allt för
tidigt efter söfningen, som dok-
torn sa, men till [överskrivet: g] middag
åt Pappa en stor tallrik
soppa, och på förmiddagen
päron och plommon. I afton
har Pappa druckit sitt kaffe
och mår väl af allt sam-
mans.
.
[Sida 5]
Några baciller fans inte
i Pappas urin.
Ja, nu får inte Mamma 
bli lessen fast detta brefvet
låter tråkigt. Jag läste nu
igenom hvad jag skrifvit och
fann det nästan tråkigare
än hvad verkligheten är.
Det är så svårt att skrifva.
Det blir bara osammanhängan
de, framstötta meningar, som
verka så kalla och obevekliga.
Jag har flera gånger talat
med pappa om han inte
ville att Mamma skulle 
komma hit upp, men aldrig
fått något ordentligt svar.
Nu, när jag håller på att
sluta brefvet, ber Pappa mig
skrifva och fråga om inte
.
[Sida 6]
Mamma vill komma, och
det vill naturligtvis [överskrivet: m] Mamma
gärna. Det skulle vara så
roligt om Mamma komme.
Farväl så länge
Hälsningar till
alla
Pappa
och 
John
P.S. Tack så mycke för
brefkortet. Det ä katten hvad
de se roliga ut barna.
Det är bra som jag har det
på ateljen, några stolar
vore ju onödiga för den här
lilla tiden, som jag tänker
bo där. 
DS.
.
[Sida 7]
Du Enne kan gärna
skrifa lite till Pappa
och tala om dina jakter
och hur det går i skolan
Gör det du blir Pappa
glad.
  Photo: Jönköpings läns museum
 • Brev 1901-09-24 från John och Joseph Bauer till Emma, Hjalmar och Ernst Bauer, bestående av sju sidor skrivna på fram- och baksidan av två vikta pappersark. Huvudsaklig skrift handskriven med svart bläck. Handstilen tyder på John Bauer som avsändare. 
.
BREVAVSKRIFT:
.
[Sida 1]
M.S. den 24 Sept.
f.m. 1901
Snälla Mamma, Hjalmar
och Enne!
Nu är Pappa undersökt för andra [inskrivet: gången]
I går afton en kvart före
8 hämtades Pappa till under-
sökningen. Nu är det som väl
är öfverståndet utan några
svårare följder af söfningen.
Pappa fick först lavermang
och ett bad. Jag var för brefvets
skull tvungen att gå 5 minu-
ter [överstruket: fo] [inskrivet: efter] åtta, så jag var inte
närvarande när Pappa kom
upp. Pappa hade känt sig
lite yr med åtföljande huf-
.
[Sida 2]
vudverk. En af systrarna hade
förberett sig att vaka öfver
Pappa i natt, men det behöfde
hon inte. Pappa tål söfningen
ovanligt bra.
Vid 8 tiden i morse var jag
hos Pappa. Pappa hade efter
omständigheterna sofvit ovanligt
godt i natt men var natur-
ligtvis fortfarande matt.
De tycks inte ännu ha
kommit till något egentligt
resultat, trotts att de voro
4 läkare. (Jag har ännu inte kom
mit i tillfälle att tala med dok-
torn, [inskrivet: efter undersökn.] utan skrifver hvad jag
hört af Pappa.) Undersökningen
varade antagligen tre kvart.
Först skjöljdes blåsan, och un-
der tiden söfdes Pappa. De
.
[Sida 3]
försökte utröna om något
var fanns i det rör som
går från högra njuren till
blåsan. Det är dr. Josefsson
som är spesialist i dylika
saker, med ett instrument, som
endast han har. Emellertid
hittade han aldrig ifrågavaran-
[överstruket: t] de rör. Dr. Rissler tycks
nästan [överstruket: tvifla på] [inskrivet: tro] att Pappa
[inskrivet: inte] har mer än en njure, Pappa
tyckte sig förstå det af hans
samtal med Pappa i dag.
Det är bara att lungt vän-
ta tiden [överstruket streck över a] an. Doktorerna tyckas
intressera sig mycke för fallet
och göra naturligtvis allt för
att få [inskrivet: det] klart för sig. Det
tycks inte vara några lätta sa-
ker. De få kanske till och 
.
[Sida 4]
med, om inga andra medel föra
till något resultat, göra ett
snitt i högra sidan för att
öfvertyga sig om att någon
njure finns där.
e.m.
I afton känner sig Pappa
rätt kry. Presis som vanligt.
Till frukost försökte Pappa äta
lite gröt, men det [överstruket ord] [inskrivet: gick]
inte. Det var också allt för
tidigt efter söfningen, som dok-
torn sa, men till [överskrivet: g] middag
åt Pappa en stor tallrik
soppa, och på förmiddagen
päron och plommon. I afton
har Pappa druckit sitt kaffe
och mår väl af allt sam-
mans.
.
[Sida 5]
Några baciller fans inte
i Pappas urin.
Ja, nu får inte Mamma 
bli lessen fast detta brefvet
låter tråkigt. Jag läste nu
igenom hvad jag skrifvit och
fann det nästan tråkigare
än hvad verkligheten är.
Det är så svårt att skrifva.
Det blir bara osammanhängan
de, framstötta meningar, som
verka så kalla och obevekliga.
Jag har flera gånger talat
med pappa om han inte
ville att Mamma skulle 
komma hit upp, men aldrig
fått något ordentligt svar.
Nu, när jag håller på att
sluta brefvet, ber Pappa mig
skrifva och fråga om inte
.
[Sida 6]
Mamma vill komma, och
det vill naturligtvis [överskrivet: m] Mamma
gärna. Det skulle vara så
roligt om Mamma komme.
Farväl så länge
Hälsningar till
alla
Pappa
och 
John
P.S. Tack så mycke för
brefkortet. Det ä katten hvad
de se roliga ut barna.
Det är bra som jag har det
på ateljen, några stolar
vore ju onödiga för den här
lilla tiden, som jag tänker
bo där. 
DS.
.
[Sida 7]
Du Enne kan gärna
skrifa lite till Pappa
och tala om dina jakter
och hur det går i skolan
Gör det du blir Pappa
glad.
  Photo: Jönköpings läns museum

Bauers brevsamling

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to