Kärl

Laggat träkärl. Stämplat på ovansidan visande att innehållet tillverkats vid Färna bruk, Västmanland. Förpackningen, vanligen kallad fat, innehöll brännstål.

Share to