21 objects

Porträtt på Helga Pettersson gift med grosshandlare Engblad i Göteborg.

Porträtt på Bokhållare Johan Wilhelm Brissman.

Porträtt på Sofie Brink.

Kabinettsfotograf: en kvinna som sitter på en stol.

Två unga kvinnor står vid ett räcke i en ateljé. Det ligger böcker på räcket och kvinnan till höger håller en bok i händerna.

Kabinettsfotografi av en man med mustasch.

Kabinettsfotografi av en man.

Porträtt av Gustaf Cervin, underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon.

Porträtt av Carl Jesper Kuylenstierna, regementsskrivare vid Smålands grenadjärbataljon. Se även bild AMA.0007702.

Makarna Lönngren

Utställning hemma hos musikdirektör Alfred Lundgren i Varberg. Han var med och tog initiativ till att bilda en förening den 16 november 1884 med syftet att åstadkomma ett museum i Varberg. Föreningens insamlade föremål skulle utgöra grunden för museet och förvarades hos Lundgren i väntan på en lämplig lokal.

Porträtt av Carl Magnus Johansson, kadett vid Krigsskolan Karlberg. Se även bild AMA.0007669.

Porträtt av Karl Ludvig Ramberg.

Hugo Gyllensvärd (1856-1936)

Porträtt av okänd löjtnant vid Norra skånska infanteriregementet I 6.

Porträtt av Oscar David Schenfelt, officer vid Kronobergs regemente I 11.

Porträtt av Klas Hjalmar Kreüger, överste vid Kronobergs regemente I 11. Se även AMA.0007792.

General Ernst Mattias Petter von Vegesack. "Kortet sänds till mamma (Maria Aug. Eckén)" år 1889.

Hilma Weijdling

Parporträtt föreställande två unga kvinnor i sorgkläder. Viken, Allerum socken, Luggude härad i Skåne.

Share to