Carl August Grellstrand (1845-1936) etablerade 1872 fotoateljé i Sala i Västmanland. Filial i Sätra Brunn.

Share to