Johannes Jaeger (1832-1908) var en svensk-tysk fotograf född i Tyskland. Han studerade 1848 -1851 vid Berlins konstakademi. I början av sin karriär som fotograf tillbringade han sommar-säsongerna på resande fot och 1858 annonserade han i Skånska posten att han hade för avsikt att stanna i Kristianstad i 14 dagar. År 1863 etablerade han sig i Stockholm. Den 1 januari 1865 förärades han med en hovfotograftitel . År 1890, vid 57 års ålder, lämnade Jaeger plötsligt Sverige och återvände till Tyskland.

259 objects

Share to