Halvar Mesch var fotograf, samt filmfotograf och inspelningsledare för filmer.

Share to