• Anders Berch var Sveriges första professor i ekonomi och sammanställde "Theatrum oeconomico-mechanicum", en provsamling som utgjorde studiematerial för studenter vid Uppsala universitet.
    (Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar (CC BY-NC-ND))

Berch, Anders (1711 - 1774)

Anders Berch var Sveriges första professor i ekonomi och sammanställde "Theatrum oeconomico-mechanicum", en provsamling som utgjorde studiematerial för studenter vid Uppsala universitet.

Share to