• Samlare av hemslöjdens textila produktion under 1900-talets första hälft.
    (Erkännande, icke-kommersiell (CC BY-NC))

Ulfsparre, Hedvig (1877 - 1963)

Samlare av hemslöjdens textila produktion under 1900-talets första hälft.

1858 objects

Share to