Edna Martin var konstnär, pedagog, inspiratör och interpreter. Hennes långa verksamhet bidrog starkt till den textila konstens utveckling, förnyelse och synlighet i den offentliga miljön.

Share to