• Prins, Hertig av Halland
    (Public Domain-märke (PDM))

Prins Bertil (1912 - 1997)

Prins, Hertig av Halland

112 objects

Share to