• Gustaf de Laval (1845-1913) var en mycket produktiv uppfinnare med stora visioner. Han var ständigt på jakt efter nya idéer, kastade sig mellan olika projekt och grundade företag efter företag. Ångturbinen och separatorn, en mjölkskumningsmaskin, var hans mest berömda uppfinningar. Gustaf de Laval var dock mindre bra på att sköta sin ekonomi och dog utfattig.

Gustaf de Lavals patent i urval
1878 Separator

1883 Svävarfartyg (”ny konstruktion för att minska motståndet i vattnet”)

1883 Ångturbin

1885 Apparat för bestämning av mjölkens fetthalt

1891 Fjädringssystemet

1892 Lavalmunstycket

1892 Elektrisk smältugn

1894 Mjölkningsapparat

1909 Ångpanna

1910 Metoden för våtkolning av torv

1913 En ny variant av de Lavals mjölkningsapparat
    (Public Domain-märke (PDM))

de Laval, Gustaf (1845 - 1913)

Gustaf de Laval (1845-1913) var en mycket produktiv uppfinnare med stora visioner. Han var ständigt på jakt efter nya idéer, kastade sig mellan olika projekt och grundade företag efter företag. Ångturbinen och separatorn, en mjölkskumningsmaskin, var hans mest berömda uppfinningar. Gustaf de Laval var dock mindre bra på att sköta sin ekonomi och dog utfattig.

Gustaf de Lavals patent i urval
1878 Separator

1883 Svävarfartyg (”ny konstruktion för att minska motståndet i vattnet”)

1883 Ångturbin

1885 Apparat för bestämning av mjölkens fetthalt

1891 Fjädringssystemet

1892 Lavalmunstycket

1892 Elektrisk smältugn

1894 Mjölkningsapparat

1909 Ångpanna

1910 Metoden för våtkolning av torv

1913 En ny variant av de Lavals mjölkningsapparat

88 objects

Share to