• Nils Johansson (1909-1992) började areta som brevbärare vid Postkontoret Danderyd på 1940-talet. Han fotograferade hela tiden medan han cyklade i de olika brevbärardistrikten i arbete, både i Sverige och utomlands. Han var en ofta förekommande medarbetare som fotograferade, men även skrev för Postens tidning PS.  1988-1989 ställdes 50 av hans bilder ut på Postmuseum i Stockholm.
    (Public Domain-märke (PDM))

Johansson, Nils (1909 - 1992)

Nils Johansson (1909-1992) började areta som brevbärare vid Postkontoret Danderyd på 1940-talet. Han fotograferade hela tiden medan han cyklade i de olika brevbärardistrikten i arbete, både i Sverige och utomlands. Han var en ofta förekommande medarbetare som fotograferade, men även skrev för Postens tidning PS. 1988-1989 ställdes 50 av hans bilder ut på Postmuseum i Stockholm.

Share to