• En av 1900-talets verkliga förgrundsgestalter inom danskonsten, i Sverige men också internationellt.  Dansare, koreograf och under senare delen av sitt liv också dansforskare med särskilt intresse för Afrika och Japan.
    (Public Domain-märke (PDM))

Åkesson, Birgit (1908 - 2001)

En av 1900-talets verkliga förgrundsgestalter inom danskonsten, i Sverige men också internationellt. Dansare, koreograf och under senare delen av sitt liv också dansforskare med särskilt intresse för Afrika och Japan.

190 objects

Share to