• Deltagare i Första svenska Antarktisexpeditionen 1901–1903. Professor i oorganisk kemi och mineralogi vid Chalmers 1914–1940. Verksam vid Tekniska museets arkiv 1940–1960.
    (Public Domain-märke (PDM))

Bodman, Gösta (1875 - 1960)

Deltagare i Första svenska Antarktisexpeditionen 1901–1903. Professor i oorganisk kemi och mineralogi vid Chalmers 1914–1940. Verksam vid Tekniska museets arkiv 1940–1960.

6552 objects

Share to