• I sin konst berör Ulf Rollof ofta motsatsförhållanden. Genom konsten undersöker han gränser och relationer mellan motsatspar. Det kan vara det lilla och det stora, det individuella och det allmänna, natur och kultur. I akvarellmålningarna här, ur en serie med kalenderanteckningar, framträder människogestalter, djur och natur i spröda linjer mot det vita pappersarket. I hans konstnärskap finns vår tids och livets stora frågor och bräcklighet närvarande. 
Ulf Rollof är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Rollofs breda konstnärskap omfattar allt från videoverk och måleri till skulptur och installation. År 1992 deltog han i utställningen Documenta i Kassel och 1999 representerade han Sverige på Venedigbiennalen.
    Photo: Västerås konstmuseum
  • I sin konst berör Ulf Rollof ofta motsatsförhållanden. Genom konsten undersöker han gränser och relationer mellan motsatspar. Det kan vara det lilla och det stora, det individuella och det allmänna, natur och kultur. I akvarellmålningarna här, ur en serie med kalenderanteckningar, framträder människogestalter, djur och natur i spröda linjer mot det vita pappersarket. I hans konstnärskap finns vår tids och livets stora frågor och bräcklighet närvarande. 
Ulf Rollof är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Rollofs breda konstnärskap omfattar allt från videoverk och måleri till skulptur och installation. År 1992 deltog han i utställningen Documenta i Kassel och 1999 representerade han Sverige på Venedigbiennalen.
    Photo: Västerås konstmuseum
  • I sin konst berör Ulf Rollof ofta motsatsförhållanden. Genom konsten undersöker han gränser och relationer mellan motsatspar. Det kan vara det lilla och det stora, det individuella och det allmänna, natur och kultur. I akvarellmålningarna här, ur en serie med kalenderanteckningar, framträder människogestalter, djur och natur i spröda linjer mot det vita pappersarket. I hans konstnärskap finns vår tids och livets stora frågor och bräcklighet närvarande. 
Ulf Rollof är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Rollofs breda konstnärskap omfattar allt från videoverk och måleri till skulptur och installation. År 1992 deltog han i utställningen Documenta i Kassel och 1999 representerade han Sverige på Venedigbiennalen.
    Photo: Västerås konstmuseum

Kalender/Dagboksteckningar [Måleri]

Share to