• Oktorpsgården från Slöinge socken i södra Halland flyttades till Skansen 1896 och var den första gård som i sin helhet uppfördes på Skansen. Gården är av ”sydsvensk” typ och är helt sluten. Gårdshusen är placerade så att stallängan ligger mitt emot boningslängan, medan loglängorna fyller ut de återstående två sidorna. En stor inkörsport är placerad mellan boningslängan i norr och östra loglängan. Dessutom finns två mindre gångportar, en bredvid inkörsporten och en mellan vedboden och svinstian, vid andra ändan av boningslängan. Hela gårdsplanen är stensatt med kullersten. På Oktorpsgården finns en boningslänga, en port, två loglängor, en stallänga samt ett brygghus. Byggnaderna är ursprungligen uppförda under 1700- och 1800-talet.
    Photo: Hallingström, Teddy / Skansen

Oktorpsgården

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to