Skansen är ett friluftsmuseum med kulturhistoriska miljöer som berättar om människors livsvillkor i Sverige från 1700-talet och framåt. Byggnader, föremål, djur och kulturlandskap bjuder in till ett möte mellan människor, nutid och historia.

Aktuellt

Nya objekt

Om Skansen

Skansen grundades 1891 av Arthur Hazelius. Han ville med friluftsmuseet Skansen visa hur människor bott, levt och verkat i olika delar av Sverige under äldre tid. På Skansen samlades byggnader, föremål, växter och djur från norr till söder. Under årens lopp har cirka 150 kulturhistoriska byggnader flyttats hit. Tillsammans med föremålen och kulturlandskapen bildas ett femtiotal kulturhistoriska miljöer som bjuder in till ett möte mellan människor, nutid och historia.

När vi idag skapar nya kulturhistoriska miljöer eller när befintliga miljöer förnyas, utgår arbetet ifrån vilka berättelser Skansen vill förmedla. I centrum för berättandet står människor som levde och verkade i den tid vi visar. Miljöerna och deras innehåll fungerar som stöd till det pedagogiska arbetet.

Skansen förvärvar föremål för att kunna förmedla och levandegöra Sveriges historia. I de kulturhistoriska miljöerna finns en blandning av äldre och nytillverkade föremål. Vid nytillverkning används ofta äldre förlagor. Inför fotograferingen av föremål har vi i vissa fall valt att fotografera våra föremål i ett bruksskick.

Kulturarvet på Skansen är omfattande och består av många varierande delar. Skansen har idag påbörjat ett stort och långsiktigt arbete med att digitalisera och tillgängliggöra de kulturhistoriska miljöerna. Vi hoppas att digitalisering möjliggör ytterligare en dimension av mötet mellan människor, nutid och historia.

Databasen har skapats under en lång tid och av många olika personer. Det gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är varierande. Om du som besökare på Digitalt Museum har möjlighet att komplettera vår databas med ny information, eller om du upptäcker några felaktigheter är du välkommen att höra av dig till oss på följande adress: samlingarna@skansen.se

Arthur Hazelius motto var ” känn dig själv ”. För Hazelius betydde dessa ord att bara genom att känna till vår historia kan vi verkligen känna oss själva.

Share to