Bexellska ryggåsstugan

Photo: Persson, Arne / Hallands kulturhistoriska museum

Traditionen berättar att Jöns Jönsson tog med sig sin snusdosa av mässing men när Bexell fick se detta sade han: ”Nej du Jöns, den får du lämna kvar, den hör till lösöret.”

Kulsegårdsstugan plockades ned stock för stock. Den återuppfördes 1879 som museum på Göingegården norr om Varberg, där Alfred Bexell då var bosatt. Alfred Bexell hade tidigt intresserat sig för den gamla folkkulturen. Han hade bl.a. en stor samling sydsvenska bonader, en mängd allmogeföremål och stora samlingar av silver och arkeologiska fynd. Samlingarna inhystes i den inköpta stugan. 1890 flyttades stugan till Torstorp i Grimeton socken och 1899 flyttades stugan till Kullagård i Veddige. Sedan 1907 har stugan haft nuvarande placering på Träslövsvägen 1, kv Vindragaren 3:33 i centrala Varberg.

Bexell hade även förvärvat en stuga på Balgö som han sannolikt också hade för avsikt att montera ned och flytta. Han nöjde sig emellertid med att tillvarata enstaka inventarier härifrån som han placerade i museet i den återuppförda Kulsegårdsstugan.

År 1916 försåldes större delen av föremålen på auktion. En insamling möjliggjorde att en del av föremålen köptes in och bildade grunden i Varbergs museums samlingar. I museets ägo finns ca 340 av föremålen från Bexells samling.

Bexellska ryggåsstugan donerades av familjen Strömbom (Bexell) till Stiftelsen Hallands länsmuseer 2003. Kapten Nils Strömbom (1898-1983) tjänstgjorde som militär både i Halmstad och i Stockholm. Han var expert på bonadsmåleri, främst det sydsvenska, och utnämndes av Lunds universitet till fil.dr honoris causa och var ledamot av Kungl. Gustaf-Adolfskademin samt i Vetenskapssociteten i Lund. Han deltog i uppbyggnaden av Varbergs och Halmstads museer.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to