Målande militärer (trappmonter)

I kadettutbildningen ingick lektioner i teckning,

eleverna fick också lära sig rita befästningar och kartor.

Blivande örlogsofficerare skulle kunna avbilda kuststräckor att användas vid navigering

– så kallade förtoningar.

För arméofficerarna slutade man med teckningslektioner 1873,

medan Sjökrigsskolan hade kvar teckning på schemat ända fram till 1911.

När man lärt sig de grundläggande färdigheterna

låg det säkert nära till hands att teckna även på fritiden.

I en tid före kameror var det också ett sätt att dokumentera vad man upplevde.

Kommendörkapten C C Engström skriver i sina memoarer:

”Glöm ej, värda läsare, att i ungdomen anteckna och afteckna allt hvad ni ser.

På ålderdomen är ni nog tacksam för detta goda råd.”

Här presenteras två av de sjöofficerare som det finns teckningar av

i Sjöhistoriska museets arkiv.

Share to