Modernismen och Göteborgskoloristerna

Photo: Länsmuseet Gävleborg / Länsmuseet Gävleborg

36 objects

Under första hälften av 1900-talet förändrades konsten radikalt. Världen upplevdes som ny och ”modern”. Industrin kunde massproducera allt som behövdes. Tåget, bilen och flyget gjorde det möjligt att resa allt snabbare. Med telegraf och telefon gick det att kommunicera över långa avstånd och filmen öppnade nya världar. Freuds psykoanalytiska teorier om det omedvetna förändrade människors syn på sig själva. Första världskriget krossade illusionen om människans godhet.

Modernismen i konsten ville göra upp med traditionen och skapa nya uttryck för en ny tid. En central filosofisk tanke var att alla människor tolkar verkligheten olika. Det öppnade vägen för en rad olika konstriktningar som existerade samtidigt och sökte efter konstens ”sanna” väsen på olika sätt.

Futuristerna experimenterade med hur man kan skildra rörelse. Kubisterna sökte sanningen om föremålet genom att visa tingens alla sidor, utan hänsyn till det traditionella perspektivet. Naivisterna försökte förstå konstens ursprung och närmade sig folkkonstens förenklade sätt att se på verkligheten. Surrealisterna letade efter drömbilder i det under-medvetna för att förstå människans psyke. Andra konstnärer undersökte färgen eller linjen.

Många bekände sig inte helhjärtat till den ena eller andra riktningen, utan använde sig av tankar från olika håll för att ge sin bild av den moderna världen, människan och tänkandet.

Västkustens speciella ljus och närheten till havet inspirerade konstnärerna i Göteborg i slutet av 1920-talet. Betydligt senare skapades begreppet ”Göteborgskolorister” som beteckning för ett antal konstnärer, där de flesta hade varit elever till Tor Bjurström på Valands konstskola. Konstnärerna själva såg sig däremot aldrig som en grupp.

Länsmuseets förste chef Philibert Humbla var själv god vän med flera av konstnärerna och lyckades samla in en mängd representativa verk. Därför är museets samling av Göteborgskoloristernas verk den mest kompletta utanför Göteborg. De flesta verk är gåvor av konstnärerna själva.

Hos Göteborgskoloristerna är det färgen som i första hand bär uttrycket, inte formen. Ivan Ivarson formulerade detta i ett ofta citerat uttalande: ”Att måla är främst att dikta och återge i färg. Spelar inte färgen första rollen kan det visserligen vara konst men inte måleri

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to