• Utställningen var förlagd till området öster om Götaplatsen. Utställningsarkitekter var Arvid Bjerke och Sigfrid Ericson.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Göteborgsutställningen 1923 (1923)

Utställningen var förlagd till området öster om Götaplatsen. Utställningsarkitekter var Arvid Bjerke och Sigfrid Ericson.

161 objects

Share to