Photo: Eliasson, Camilla / Mölndals stadsmuseum

Kulturmiljö - Lindomeåns dalgång

Den här digitala utställningen presenterar en av Mölndals stads 28 kulturmiljöer.

Webbutställningen togs fram i anslutning till utställningen ”Avtryck – människor och platser” som pågick på Mölndals stadsmuseum 21 oktober 2017 – 9 september 2018. Delar av utställningen kan du se i Mölndals stadsmuseum pop up i Mölndal Galleria t.o.m. 30 december 2018.

Kulturmiljöer är platser som berättar om en gemensam historia och som därför är viktiga att bevara. De kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till hela landskap. Platserna bär på kunskap om äldre tiders byggnadsstilar, om hur samhället har förändrats och om livet i och mellan husen.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to