• Länsutställning med lantbruksutställning i Våxnäs 19-21 juni samt industriutställning på Malmtorget i stadsdelen Klara fram till 7 juli. Utställningen anordnades av Hushållningssällskapet som högtidlighöll sin 100-åriga verksamhet. Utställningen invigdes av kronprins Gustav Adolf.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Industri- och lantbruksutställningen i Karlstad (1903)

Länsutställning med lantbruksutställning i Våxnäs 19-21 juni samt industriutställning på Malmtorget i stadsdelen Klara fram till 7 juli. Utställningen anordnades av Hushållningssällskapet som högtidlighöll sin 100-åriga verksamhet. Utställningen invigdes av kronprins Gustav Adolf.

16 objects

Utställningsinteriör i Karlstad 1903.

Industri- och Lantbruksutställningen i Karlstad 1903. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Industri- och Lantbruksutställningen i Karlstad 1903. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Industri- och lantbruksutställningen i Karlstadsutställningen 1903. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Industri- och Lantbruksutställninegn i Karlstad 1903. Utställningen öppnas av kronprinsen, Gustaf VI Adolf. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Industri- och Lantbruksutställninegn i Karlstad 1903. AB Rundströms Makinaffär i Norrköpings paviljong. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Industri- och Lantbruksutställningen i Karlstad 1903. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Industri- och Lantbruksutställningen i Karlstad 1903.Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Konst, Industri- och Lantbruksutställningen i Karlstad 1903. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Konst, Industri- och Lantbruksutställningen i Karlstad 1903. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Skogskoja vid Karlstadsutställningen 1903. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Trämassefabrikernas monter vid Karlstadsutställningen 1903. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Utställningsinteriör i Karlstad 1903.

Industri- och Lantbruksutställningen i Karlstad 1903. Teaterbron en utställningsdag. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Kronprinser, Gustaf VI Adolf, inviger Industri- och Lantbruksutställningen i Karlstad 1903. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Totalvy över lantbruksutställningen vid Industri- och Lantbruksutställningen i Karlstad 1903. Bild från tidskriften Hemmets bildmaterial.

Share to