• 1) Vattenverkets tillbyggnad.
0023 Vattenledningsrör av trä, tillverkade av trärörs-fabriken Svenska AB Tubus invid Skansberget i Uddevalla, användes som intagsledning från källor på Samnerödsfältet till vattenverket på Marieberg.

2) Sprängning av Badöberget år 1938. 5 600 kbm. bortsprängt på tre månader.
0031 Under 1930-talet sprängdes yttersta delen av Badöberget bort i etapper och slutliga bergschakten omkring 1938; på bilden ses stadsingeniören tillika hamningeniören Oskar Cornell vid Badöberget omedel¬bart under de gamla Thorburnska havremagasinen.

3) Arbete med bryggor, kajer. Bildsvep över hamnområdet.
0220 Utsikt över Bäveån (inre hamnen) mot södra sidan med Uddevalla stads gamla mudderverk vid pålverket, där Junokajen senare byggdes. I bakgrunden synes bostadshusen vid "Lilla Walkesborg" numera Walkesborgsparkens västra del. Husen numera bortrivna.
0224 Uddevalla Båtvarv & Slip vid Lövåsbergets östra sida. (Filmbilden är spegelvänd). [?]
0228 Hamninloppet med fyren på Lövåsbergets norra sida. (Filmbilden är spegelvänd). [?]

4) Invigning av Kollerö kraftverk år 1938.
0242 Elverkschefen i Uddevalla K. G Holmen.
0308 Till vänster Pastor Carl Agner och i mitten Direktör Robert Schwartzman, båda kommunalmän i Uddevalla.
0311 Kommunalmannen och cigarrhandlaren CA. Persson.
0312 I mitten elverks- och gasverkschefen K.G. Holmen, samt stadsfullmäktiges ordf. Axel V. Johansson.

5) Från Fagerhults grusgrop vid inköpet år 1938.

6) Muddring i hamninloppet. Entreprenör: Skånska Cementgjuteriet.
0414 Mudderverkets bogserbåt Tyra. (Filmen är spegelvänd). [?] 

7) Första spadtaget å nya Göteborgsvägen år 1938.
0458 Bild från de s.k. Söderängarna. Sprängningsarbeten pågår vid berget nära de gamla koloniträdgårdarna i sydöstra hörnet av Walkesborgsparken. I bakgrunden bebyggelsen utmed Packhusgatan. (Filmen är spegelvänd.) [?]

8) Utbyggnad av vattenverket, taklagsfest.
0641 Till vänster drätselkammarens dåvarande ordförande, Emil Sahlgren och t.h. Drätseldirektör Nils Elmér.

9) A.-B. Tubus: provtryckning av kulvert.  (trol. 1938)
0646 Svenska AB Tubus trärörsfabrik i gamla Cösterska snickrifabrikens lokaler vid Skansbergets södra sida: här synes dörrarna till Tubus båda virkes¬torkar.
0708 Chefen för Svenska AB Tubus, Ing. Halvard Scheutz deltager i en provtryckning (yttre belastningsprov) av en träkulvertdel troligen inför leverans av den stora kulverten över Juno-Husområdet före sanduppfyllnaden väster om Walkesborg.

10) Framdragande av väg och ledningar till Bohusgården 1938.
0717 I en brant backe från nuvarande korsningen mellan Göteborgsvägen - And. Knapes väg byggdes första uppfartsvägen till semesterhemmet "Bohusgården".
På bilden synes den gamla Göteborgsvägen (nuvarande Anders Knapes väg) som åt höger svängde i en kurva åt väster mot Skeppsviken. I bakgrunden bygges uppfarten mot Bohusgården.
0724 Utsikt från Bohusgården; i förgrunden ligger Svenskholmarna, som tidigare nyttjades som en plats för silloljetillverkning och till vänster om holmarna (eller väster om dessa) ligger den då omtyckta fiskeplatsen "Sillehåla". I bakgrunden ligger ön Råskarven, vars västra udde var skärnings¬punkt för sockengränserna Herrestad-Bäve-Uddevalla stad.

11) Byggandet av norra delen av Fjällvägen vid Krokvattnet 1939.
På bilderna visas bl.a. handslagning av grovmakadam. Personerna på bilderna kan inte identifieras.

12) Sprängskott vid Malö Strömmar 1938.
0752 På väg mot Orust och Malö Strömmar ses här dåvarande drätselkammarens ordf. i Uddevalla, Emil Sahlgren. Platsen är färjeläget vid Sundsandvik och i bakgrunden synes Vindön på andra sidan av Nötesundet med båtbyggaren Carl Anderssons båtvarv; (känd för byggandet av "Vindökryssarna").
0843 Kommunalmannen, konsul Herman Sanne, Uddevalla.
  Photo: Bohusläns museum

Dokumentärfilm Uddevalla 1938 - 1939

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to