• Järnmalmsgruvor på Utö i Stockholms skärgård.
    (Public Domain-märke (PDM))

Utö gruvor (Gruva)

Järnmalmsgruvor på Utö i Stockholms skärgård.

Share to