Järnbruk i Boxholm med masugn, martinugn, smältsmedja med 11 lancashire enklhärdar, grov-, fin-, och plåtvalsverk, gjuteri, klippspiksfabrik, reparationsverkstad och verkstad för byggnadssmiden. Vid Flemminge smältsmedja med 10 lancashire enklhärdar, grov-, medium- och finvalsverk, ånghammare, manufaktursmedja och reparationsverkstad. Vid Graversfors två masugnar.

Share to